Thứ Năm, 10 Tháng Tám, 2017 14:25

Bàn thờ

Altare, Altar, Autel

Bàn thờ là nơi thờ thần thánh hay kính nhớ tổ tiên.

Bàn thờ là nơi được thánh hiến để cử hành thánh lễ.

Bàn thờ là dấu hiệu của sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô giữa cộng đoàn phụng vụ, vì vậy phải được tôn kính đặc biệt. Khi cử hành thánh lễ, vị chủ sự tiến đến trước bàn thờ, bái chào và hôn kính: cả hai cử chỉ này đều là hành vi thờ lạy chính Chúa Giêsu Kitô mà bàn thờ là biểu tượng.

Trong thánh đường hay nơi thánh, bàn thờ phải được làm bằng chất liệu xứng hợp và bền chắc, được cung hiến, đặt cố định và ở “vị trí trung tâm”. Nếu cử hành thánh lễ ngoài nơi thánh, bàn thờ di động cũng cần được thánh hóa (x. QCTQSLR 260, 262, 265).

 Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm