Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu, 2022 19:29

Bánh không men

Azymi, Unleavened bread, Azyme

Bánh không men: loại bánh được làm bằng bột không trộn men.

Unleavened bread: the yeast-free bread recipe typical of the Jewish  tradition

Người Do Thái làm bánh không men dùng trong dịp lễ Vượt Qua để kỷ niệm cuộc xuất hành vội vàng ra khỏi Ai Cập. Lễ này kéo dài bảy ngày và được gọi cách bình dân là “tuần lễ bánh không men” (x. Xh 12,8; 15-20).

Chúa Giêsu chọn thời gian mừng lễ Vượt Qua, cũng là lễ Bánh không men để lập Bí tích Thánh Thể, ban Mình và Máu Người cho các môn đệ (x. Lc 22, 7-20).

Phụng Vụ nghi lễ Latinh dùng bánh không men làm chất liệu trong cử hành Thánh Thể theo đúng thể thức Chúa Giêsu đã làm. Nghi lễ Đông phương dùng bánh có men.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm