Thứ Năm, 21 Tháng Giêng, 2021 18:10

Bất tử, tính bất tử

Immortalitas, Immortality, Immortalité

Bất: không; tử: chết; tính: bản chất. Tính bất tử: Bản chất không bao giờ chết, ý nói tồn tại mãi mãi.

Tính bất tử là phẩm tính tồn tại mãi mãi của Thiên Chúa và các thực tại thiêng liêng.

Chỉ Thiên Chúa mới có tính bất tử, vì Ngài luôn hiện hữu và tất hữu. Thiên thần (thiên sứ) và linh hồn con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên cũng có tính bất tử nhận được từ Ngài (các loài đó luôn hiện hữu nhưng không tất hữu).

Tính bất tử là một đặc ân mà Thiên Chúa ban cho tổ tiên loài người lúc nguyên thủy, nhưng đã bị đánh mất do Nguyên Tội. Chúa Kitô tái lập và hứa ban ơn đó cho những ai tin vào Người (x. Ga 11,25-26). Thân xác con người trong ngày phục sinh cũng sẽ được phục hồi tính bất tử (1 Cr 15,53)

 Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm