Thứ Sáu, 05 Tháng Hai, 2021 19:11

Bẻ bánh, việc bẻ bánh

Fractio Panis, Breaking of Bread, Fraction du Pain

Bẻ bánh là cách nói của các Kitô hữu tiên khởi để chỉ việc cử hành Bí tích Thánh Thể (x. Cv 2,42).

Kết quả hình ảnh cho bí tích thánh thể

Bẻ bánh là hành động cốt yếu của việc cử hành Phụng vụ Thánh Thể. Chủ tế thực hiện việc bẻ bánh theo cách thức Chúa Giêsu đã làm trong bữa Tiệc Ly (x. 1 Cr 11,24).

Trong nghi thức bữa ăn của người Do Thái, sau khi đọc lời chúc tụng, vị chủ tế bẻ bánh chia cho mọi người. Chúa Giêsu cũng làm như vậy trong hai lần làm cho bánh hóa ra nhiều (x. Mt 14,19; 15,36) và lập Bí tích Thánh Thể (x. Lc 22,19). Vì vậy, Bí tích Thánh Thể và Thánh lễ còn được gọi là Lễ Bẻ Bánh.

Thời Giáo hội sơ khai, các tín hữu họp nhau cử hành Lễ Bẻ Bánh vào ngày thứ nhất trong tuần (x. Cv 2,42; 20,7). Ðây là hình thức ban đầu của Thánh lễ ngày nay. Một tấm bánh Thánh Thể duy nhất, được bẻ và phân phát cho mọi người. Ðiều đó mang ý nghĩa sâu sắc của tình hiệp thông trong Hội Thánh. Nhờ Thân Thể Ðức Kitô, các tín hữu được nên một với nhau (x. 1 Cr 10,16-17).

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm