Thứ Sáu, 02 Tháng Tám, 2019 18:29

Bệnh nhân

Aegroti, Sick, Malades

Bệnh: đau yếu; nhân: người. Bệnh nhân: người đau yếu.

Kết quả hình ảnh cho bệnh nhân trong kinh thánh

Thời Cựu Ước, người ta quan niệm kẻ mắc bệnh là do Thiên Chúa trừng phạt bởi một tội nào đó. Vì thế, xã hội Do Thái giáo thường kỳ thị người bệnh.

Chúa Giêsu phủ nhận tương quan nhân quả giữa bệnh nhân và tội (x. Ga 9,2-3). Họ là đối tượng của lòng thương xót và sự quan tâm của Người (x. Lc 4,40-41). Ðể chữa lành, Người không ngại chạm vào thân thể bệnh nhân vốn bị người đương thời cho là ô uế (x. Lc 5,13). Khi sai môn đệ đi rao giảng Nước Trời, Người cũng trao sứ mệnh xức dầu và chữa lành bệnh nhân (x. Mc 6,13). Hội Thánh tiếp tục sứ mệnh đó (x. Gc 5,14-15) qua Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Hội Thánh cũng mời gọi bệnh nhân kết hợp đau khổ của họ với Cuộc Thương Khó của Chúa, để mưu ích cho bản thân và cho toàn thể Hội Thánh (x. GLHTCG 1532).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm