Thứ Tư, 01 Tháng Ba, 2023 18:20

Bệnh tật

Aegritudo, Illness, Maladie

Bệnh: đau yếu; tật: ốm đau. Bệnh tật là tình trạng suy yếu cơ thể hay tinh thần.

Qua bệnh tật, con người có thể cảm nghiệm sự bất lực và hữu hạn của mình - đôi khi tuyệt vọng mà nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Nhưng bệnh tật cũng có thể làm cho con người phân định điều gì là chính yếu trong cuộc sống mà hoán cải, trở về với Thiên Chúa (x. GLHTCG 1500, 1501).

Giáo lý hình ảnh: Chúa nhật VI Thường niên - Năm B

Thời Cựu Ước, dân Israel cảm nghiệm bệnh tật có liên hệ cách bí nhiệm với tội lỗi và sự dữ. Nhưng tiên tri Isaia đã loan báo, Thiên Chúa sẽ tha thứ mọi tội lỗi và chữa lành mọi bệnh tật (x. Is 53,4; Tv 103,1.3; GLHTCG 1502).

Chúa Giêsu phủ nhận mối tương quan nhân quả giữa tội và bệnh tật (x. Ga 9,2-3). Người đến để gánh lấy bệnh tật của con người và chữa lành họ cả xác lẫn hồn (x. GLHTCG 1503).

Theo gương Chúa Giêsu, Hội Thánh dành cho người bệnh tật một sự ưu ái đặc biệt, chăm sóc ân cần và mời gọi họ can đảm chịu đựng theo tinh thần Kitô giáo, luôn kết hợp với Cuộc Thương Khó của Chúa, để mưu ích cho bản thân và cho toàn thể Hội Thánh (x. GLHTCG 1532).

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm