Thứ Sáu, 16 Tháng Tám, 2019 14:00

Biết trước

(CN XX thường niên - Lc 12,49-53)

“Thầy còn một phép rửa phải chịu ...” (Lc 12,50).

Biết trước là một khía cạnh của sự hiểu biết của Thiên Chúa về mọi sự. Vì vậy không có gì khiến Chúa phải ngạc nhiên. Chúa Giêsu Kitô về cái chết và sự phục sinh và việc tiến vào vinh quang của Ngài.

Thiên Chúa biết trước:

- Mọi sự đều nằm trong sự hiểu biết của Thiên Chúa: “Chuyện cũ đã qua rồi, này Ta loan báo những điều mới, và trước khi những điều này xảy ra, Ta đã cho các ngươi nghe biết” (Is 42,9; x. 1V 2,14; Ðn 2,28; Mt 24,36 // Mc 13,32).

- Ðiều Thiên Chúa biết thì Ngài thực hiện: “... Quả thật Ta đã nói thì sẽ thi hành, đã nghĩ tới thì sẽ thực hiện ...” (Is 46,10-11; x. Cv 2,23; Rm 8,28-30; 1Pr 1,1-2).

- Thiên Chúa biết trước về Ðấng Mêsia: “... Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của Ngài là Ðức Giêsu, Ðấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Philatô, dù quan ấy xét là phải tha ...” (Cv 3,18; x. Is 11,1-3 53,7-9; Mk 5,2; Cv 2,22-23; 4,27-28; 1Pr 1,20).

Kết quả hình ảnh cho thiên chúa
 

Thiên Chúa biết trước và chọn dân Ngài:

- Sự chọn lựa tối thượng của Thiên Chúa: “Những ai Người đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8,29; x. Cn 16,4; Rm 9,11-12; 11,2; Ep 1,4; 1Pr 1,1-2.20).

- Trách nhiệm của loài người: “ .. làm sao chúng ta thoát khỏi, nếu chúng ta thờ ơ với ơn cứu độ cao quý như thế ?...” (Dt 2,3; x. Ga 3,18.36; 1Cr 15,2; 2Cr 6,1-2; Ep 5,5-6; Dt 3,12; 6,4-6; 2Pr 2,1; Dt 3,15; Tv 95,7-8).

Chúa Giêsu Kitô biết trước:

- Về những biến cố nằm trong sứ vụ tổng quát của Ngài: “Quả thật, ngay từ đầu, Ðức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Ngài” (Ga 6,64; x. Mt 17,27; 26,31-34 // Mc 14,27-30; Lc 22,34; Ga 13,38).

- Về khổ nạn và sự ra đi của Ngài: “Trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha ...” (Ga 13,1; x. Mt 26,18; Mc 8,31 // Lc 9,22; Lc 12,50; 22,37; Ga 3,14; 7,33; 13,11.33; 14,28; 17,5; 18,4; 19,28).

- Về việc Ngài đến trong vinh quang để phán xét: “Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm” (Mt 16,27; x. Mt 24,20-21 // Mc 13,26-27; Mt 25,31; Mc 8,38 // Lc 9,26; Lc 24,26).

- Chúa Giêsu Kitô không biết giờ nào Ngài sẽ đến trong vinh quang: “Còn về ngày hay giờ đó, thì không ai biết được, ngay cả các thiên thần trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi” (Mc 13,32 // Mt 24,36).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm