Thứ Sáu, 20 Tháng Năm, 2022 13:27

Bình an / thiêng liêng

Chúa Nhật VI Phục sinh  - năm C   - Ga 14,23-29

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27)

Việc Thiên Chúa ban phát bình an thiêng liêng tối hậu sẽ gặp được nơi con người và công trình của Chúa Giêsu Kitô, chỉ nhờ Đức Kitô mà bình an với Thiên Chúa mới được thành tựu và tồn tại.

BÌNH AN CHO ANH EM - GIÁO XỨ TÂN VIỆT

Chúa Cha trao ban bình an: Đây là một mối quan hệ thuận hòa của tín hữu đối với Thiên Chúa “một khi đã được nên công chính nhờ đức tin” (Rm 5,1), “không còn bị lên án nữa” (8,1) “có Thiên Chúa bênh đỡ” (8,31-39), được hiến thánh … được kêu gọi làm dân thánh (1Cr 1,2-3). Chúa Cha ban bình an cho tín hữu khiến họ “đặt hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng” (1Tm 6,17). Ngài quan phòng mọi sự (Mt 6,25-34; Lc 12,22-31). Tín hữu có thể tin tưởng trọn vẹn nơi Chúa (Mt 7,7-11; Lc 11,9-13)

Bình an Chúa Giêsu Kitô ban tặng: Chúa Giêsu Kitô đến mang lại “bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,10-14) và những sấm ngôn trong Cựu Ước đã được hoàn thành (Is 9,6-7; Mk 5,2-5; Dcr 9,9-10; Lc 2,25-32; Ep 2,17). Chính lời dạy của Chúa Giêsu Kitô cũng mang lại bình an “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy, anh em được bình an” (Ga 16,3; x. 14,23-27; 15,3). Hoạt động của Chúa Giêsu Kitô nhằm mang lại bình an vì “Người (Thiên Chúa) đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giêsu Kitô, là Chúa của mọi người” (Cv 10,36). Mang lại bình an cho các tông đồ, Chúa Giêsu đã dẹp yên sóng bão (Mc 4,35-41; Mt 8,23-27; Lc 8,22-25). Người trừ quỷ (Lc 4,33-35; Mc 1,23-25), chữa bệnh (Lc 4,38-41; Mt 8,14-17; Mc 1,29 -34). Qua cái chết của Chúa Giêsu Kitô vì “nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,20; Is 53,5; Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; Lc 22,19-20; Gl 6,14-16; Ep 2,13-17). Sống lại, Chúa Giêsu ban bình an (Lc 24,36; x. Mc 16,4-6; Lc 24,1-8; Ga 20,14-21; 26-29; 2Cr 4,14; Dt 13,20-21). Lên trời, Chúa Giêsu “đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta” (Rm 8,34; x. Lc 24,51-53; Cv 2,33-39).

Bình an được trao ban qua Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa “đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng” (2Cr 1,21-22). Nhờ Thánh Thần, chúng ta được làm Con Thiên Chúa (Rm 8,14-17; Gl 4,6-7). “Hội Thánh được bình an nhờ Thánh Thần nâng đỡ” (Cv 9,31; Ga 14,16-18; Gl 5,16-18; Kh 22,17). Bình an chính là hoa quả và tặng phẩm của Thánh Thần (Gl 5,22; Rm 14,17).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm