Bình an / thiêng liêng

Chúa Nhật VI Phục sinh - năm C - Ga 14,23-29

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27)

Việc Thiên Chúa ban phát bình an thiêng liêng tối hậu sẽ gặp được nơi con người và công trình của Chúa Giêsu Kitô, chỉ nhờ Đức Kitô mà bình an với Thiên Chúa mới được thành tựu và tồn tại.

BÌNH AN CHO ANH EM - GIÁO XỨ TÂN VIỆT

Chúa Cha trao ban bình an: Đây là một mối quan hệ thuận hòa của tín hữu đối với Thiên Chúa “một khi đã được nên công chính nhờ đức tin” (Rm 5,1), “không còn bị lên án nữa” (8,1) “có Thiên Chúa bênh đỡ” (8,31-39), được hiến thánh … được kêu gọi làm dân thánh (1Cr 1,2-3). Chúa Cha ban bình an cho tín hữu khiến họ “đặt hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng” (1Tm 6,17). Ngài quan phòng mọi sự (Mt 6,25-34; Lc 12,22-31). Tín hữu có thể tin tưởng trọn vẹn nơi Chúa (Mt 7,7-11; Lc 11,9-13)

Bình an Chúa Giêsu Kitô ban tặng: Chúa Giêsu Kitô đến mang lại “bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,10-14) và những sấm ngôn trong Cựu Ước đã được hoàn thành (Is 9,6-7; Mk 5,2-5; Dcr 9,9-10; Lc 2,25-32; Ep 2,17). Chính lời dạy của Chúa Giêsu Kitô cũng mang lại bình an “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy, anh em được bình an” (Ga 16,3; x. 14,23-27; 15,3). Hoạt động của Chúa Giêsu Kitô nhằm mang lại bình an vì “Người (Thiên Chúa) đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giêsu Kitô, là Chúa của mọi người” (Cv 10,36). Mang lại bình an cho các tông đồ, Chúa Giêsu đã dẹp yên sóng bão (Mc 4,35-41; Mt 8,23-27; Lc 8,22-25). Người trừ quỷ (Lc 4,33-35; Mc 1,23-25), chữa bệnh (Lc 4,38-41; Mt 8,14-17; Mc 1,29 -34). Qua cái chết của Chúa Giêsu Kitô vì “nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,20; Is 53,5; Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; Lc 22,19-20; Gl 6,14-16; Ep 2,13-17). Sống lại, Chúa Giêsu ban bình an (Lc 24,36; x. Mc 16,4-6; Lc 24,1-8; Ga 20,14-21; 26-29; 2Cr 4,14; Dt 13,20-21). Lên trời, Chúa Giêsu “đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta” (Rm 8,34; x. Lc 24,51-53; Cv 2,33-39).

Bình an được trao ban qua Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa “đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng” (2Cr 1,21-22). Nhờ Thánh Thần, chúng ta được làm Con Thiên Chúa (Rm 8,14-17; Gl 4,6-7). “Hội Thánh được bình an nhờ Thánh Thần nâng đỡ” (Cv 9,31; Ga 14,16-18; Gl 5,16-18; Kh 22,17). Bình an chính là hoa quả và tặng phẩm của Thánh Thần (Gl 5,22; Rm 14,17).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XII thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XII thường niên - năm B
Phép lạ Đức Giêsu dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của một chuỗi bốn phép lạ: Đức Giêsu dẹp yên sóng gió, chữa người bị quỷ ám ở Ghêrasa, chữa người phụ nữ bị xuất huyết (Mc, và hoàn sinh cô con gái ông Giaia.
Tín thác, lòng
Tín thác, lòng
Lòng tín thác là tâm tình phó thác của con người đối với Thiên Chúa như người con đối với cha của mình.
Chết đuối
Chết đuối
Trong cơn bão táp, Thiên Chúa đã lên tiếng trả lời ông Gióp, cho ông rằng chính Ngài là chủ vạn vật. Ngài phán: “Ngươi chỉ đến đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành” (G 38,11).
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XII thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XII thường niên - năm B
Phép lạ Đức Giêsu dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của một chuỗi bốn phép lạ: Đức Giêsu dẹp yên sóng gió, chữa người bị quỷ ám ở Ghêrasa, chữa người phụ nữ bị xuất huyết (Mc, và hoàn sinh cô con gái ông Giaia.
Tín thác, lòng
Tín thác, lòng
Lòng tín thác là tâm tình phó thác của con người đối với Thiên Chúa như người con đối với cha của mình.
Chết đuối
Chết đuối
Trong cơn bão táp, Thiên Chúa đã lên tiếng trả lời ông Gióp, cho ông rằng chính Ngài là chủ vạn vật. Ngài phán: “Ngươi chỉ đến đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành” (G 38,11).
Vũ trụ là một cuốn sách nói với chúng ta về Thiên Chúa
Vũ trụ là một cuốn sách nói với chúng ta về Thiên Chúa
“Chúa đáng chúc tụng” là điệp khúc của “Bài ca tạo vật” rất nổi tiếng do thánh Phanxicô khó khăn biên soạn. Vị thánh của người nghèo đã ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên hoàn vũ, và nhận ra, ngay cả những cây cỏ, chim muông, hoa lá…...
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục là việc dạy dỗ có hệ thống nhằm phát triển trí tuệ, tinh thần, thể chất của con người.
Hạt / hột
Hạt / hột
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất” (Mc 4,26).
Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta
Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta
Cách Đức Giêsu dùng để mô tả Nước Thiên Chúa rất xa lạ với trí tưởng tượng của con người. Ngài không nói Nước Thiên Chúa giống như một đất nước đông đảo hay một đạo quân hùng mạnh, nhưng nói “Nước Thiên Chúa giống như người kia gieo hạt...
Giáo dân
Giáo dân
Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, giáo dân được tháp nhập vào nhiệm thể Đức Kitô, tham dự vào chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Người.
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là việc chối bỏ hoạt động của Thánh Thần trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, hay gán những việc này cho ảnh hưởng của quỷ dữ.