Thứ Năm, 27 Tháng Bảy, 2017 14:32

Bình đẳng, Sự

Aequalitas, Equality, Égalité

Bình: bằng nhau; đẳng: cấp bậc. Bình đẳng: cấp bậc ngang nhau.

Sự bình đẳng là việc mọi người đều ngang bằng nhau, vì có cùng một bản tính, cùng phẩm giá và nguồn gốc.

Mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa duy nhất, và được ban cho một linh hồn. Nhờ hy tế của Đức Kitô cứu chuộc, mọi người đều được mời gọi đến hưởng vinh phúc của Thiên Chúa.

Giáo hội luôn dạy rằng, mọi người đều bình đẳng dựa trên nhân phẩm và các quyền xuất phát từ nhân phẩm. Sự bình đẳng đòi hỏi con người vượt lên trên và loại bỏ mọi hình thức kỳ thị và những chênh lệch quá đáng trong những quyền lợi căn bản (x. GLHTCG 1935,1938).

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm