Thứ Sáu, 24 Tháng Ba, 2023 18:03

Bội thề

Periurium, Perjury, Parjure

Bội: phản lại; thề: đoan kết trước sự chứng giám của thần linh. Bội thề: phản lại lời thề.

Bội thề là thề hứa mà không có ý giữ lời hứa hoặc không thực hiện lời hứa (x. GLHTCG 2152).

Khi bội thề người ta không tôn trọng Thiên Chúa, Đấng là Chủ và Nguồn Gốc của mọi ngôn từ, xúc phạm đến sự thánh thiện và trung tín của Ngài.

 

Tiểu ban Từ vựng  UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm