Thứ Sáu, 16 Tháng Mười, 2020 07:19

Bổn phận đối với Thiên Chúa

 

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Bài đọc 1: Is 45,1.4-6; Bài đọc 2: 1 Tx 1,1-5b; Tin Mừng: Mt 22,15-21

 

Ðức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời tại nước Do Thái vào thời kỳ đất nước này đang bị đế quốc Rôma đô hộ. Nhưng dân Do Thái lại có những lập trường chính trị khác nhau: cụ thể, những người Pharisiêu không chấp nhận sự đô hộ của người Rôma, còn nhóm người thuộc phe vua Hêrôđê lại cộng tác với người Rôma. Riêng những người Pharisiêu chống đối Ðức Giêsu vì họ cho rằng ông Giêsu này muốn phá hủy lề luật truyền thống của người Do Thái, vì thế họ tìm cách gài bẫy để có lý do tố cáo Ngài. Lần này, qua bài Phúc Âm hôm nay (x. Mt 22,15-21), họ bí mật cấu kết với phe Hêrôđê để gài bẫy Ðức Giêsu.

Thánh Matthêu trình thuật rằng: khi đến gặp Ðức Giêsu, trước tiên họ làm bộ khen Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta”. Kế đến, họ hỏi Ðức Giêsu: “Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?”. Nếu trả lời được phép, Ðức Giêsu sẽ bị lên án là tay sai cho ngoại bang, là phản quốc. Nếu trả lời không, Ngài sẽ bị lên án là phản động, là chống lại đế quốc Rôma.

Le CJ len Troi

 

Ðức Giêsu biết họ gài bẫy nên đã bảo họ: “Ðem cho tôi một đồng bạc để tôi xem”. Ðồng bạc này khắc hình của Xêda là hoàng đế Rôma. Ðức Giêsu nói: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Câu trả lời này đã làm họ không thể nào bắt bẻ được. Trong câu trả lời, Ðức Giêsu có vẻ không chống lại chuyện nộp thuế cho Xêda, nhưng quan tâm đến một việc quan trọng, đó là bổn phận phải trả lại cho Thiên Chúa mọi sự thuộc về Thiên Chúa. Như thế, đồng tiền mang hình Xêda, nên phải trả cho Xêda; còn con người mang hình ảnh Thiên Chúa, nên phải dâng chính bản thân mình cho Thiên Chúa. 

“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” là một trong những câu nói của Ðức Giêsu được biết đến nhiều nhất, nhưng thường được hiểu theo nghĩa xã hội, nghĩa là cần phân biệt giữa thần quyền và thế quyền. Tuy nhiên, lời của Ðức Giêsu không nhắm đến việc tổ chức quyền bính của Giáo Hội và xã hội. Lời của Ngài thuộc bình diện thiêng liêng, đụng chạm đến chiều sâu của tâm hồn trong tương quan với Thiên Chúa và những gì không thuộc về Thiên Chúa.

Trên các đồng tiền giấy hay tiền kim loại thường có những hình và chữ xác định thuộc về một quốc gia nào. Ðồng tiền nhỏ bé, nhưng lại nói lên ba điều vốn rất dễ trở thành ngẫu tượng, trở thành tuyệt đối trong đời sống con người, có thể mang lại tai họa cho đời sống, đó là của cải, quyền lực và danh vọng. Vậy thì, “hãy trả lại cho Xêda những gì của Xêda”, nghĩa là phải cảnh giác vì chúng có thể là cái bẫy khiến con người quên mất bổn phận đối với Thiên Chúa.

Còn “những gì thuộc về Thiên Chúa” là những điều ngược lại với tiền của, quyền lực và danh vọng, đó là chia sẻ, phục vụ và khiêm tốn. Chúng ta nhận ra những điều tốt đẹp này nơi Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaia đã khẳng định trong bài đọc I (x. Is 45,1.4-6): “Ta là Ðức Chúa, không còn chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta. Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ”.

Thánh Phaolô, trong bài đọc II (x. 1 Txs 1,1-5b) đã khen giáo đoàn Thessalônica rằng: “Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Ðức Giêsu, Ðấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến”. Ước gì chúng ta cũng được khen như các tín hữu giáo đoàn Thessalônica.

 

Giám mục Antôn Vũ Huy Chương

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm