Thứ Sáu, 22 Tháng Hai, 2019 18:09

Các giờ kinh phụng vụ

Liturgia Horarum, Liturgy of the Hours, Liturgie des Heures

Các Giờ Kinh Phụng vụ là kinh nguyện và hoạt động chính thức của Hội Thánh cho từng thời khắc của một ngày, để “suốt cả ngày đêm được thánh hiến bằng việc ca ngợi Chúa” (GLHTCG 1174); còn được gọi là Phụng vụ Các Giờ Kinh, hay Kinh Nhật Tụng, hoặc Thần vụ.

Kết quả hình ảnh cho kinh phụng vụ

Các Giờ Kinh Phụng vụ là lời của Hội Thánh thưa lên Chúa Giêsu, và cũng là lời của Chúa Giêsu cùng với Hội Thánh dâng lên Chúa Cha (x. GLHTCG 1174).

Qua các giờ kinh này, chính Chúa Giêsu vẫn đang “tiếp tục thực thi chức vụ tư tế qua Hội Thánh” (GLHTCG 1175) và Giáo hội tưởng nhớ Mầu Nhiệm Cứu Ðộ, không ngừng ngợi khen và khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho toàn thế giới.

Các Giờ Kinh Phụng vụ gồm 5 giờ sau: Kinh Sách, Kinh Sáng, Kinh Trưa, Kinh Chiều, Kinh Tối; trong đó Kinh Sáng và Kinh Chiều là 2 giờ kinh cột trụ của ngày.

Các giáo sĩ buộc cử hành trọn Các Giờ Kinh Phụng vụ mỗi ngày (x. PV 96). Với Tông hiến Laudis Canticum (Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI, 1.11.1970), giáo dân đọc Các Giờ Kinh Phụng vụ chung hay một mình cũng là cử hành Phụng vụ.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm