Thứ Sáu, 29 Tháng Tư, 2022 19:22

Các thánh thông công

Communio Sanctorum, Communion of Saints, Communion des Saints

Thông: trao đổi; công: thành quả.

Các Thánh thông công là sự hiệp thông giữa Các Thánh, bắt nguồn từ sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự hiệp thông này mang hai nghĩa liên kết chặt chẽ với nhau: Hiệp thông trong các thực tại thánh (sancta) và hiệp thông giữa những người thánh (sancti) (X. GLHTCG 948).

- Hiệp thông trong các thực tại thánh: toàn thể Dân Chúa đều thông phần vào đức tin, các bí tích, các đặc sủng và những ân huệ thiêng liêng khác.

- Hiệp thông giữa những người thánh: mối hiệp thông giữa các thành phần của Hội Thánh tại thế với các thành phần của Hội Thánh trên trời và trong Luyện Ngục. Tất cả đều có thể nâng đỡ và chuyển cầu cho nhau, liên kết với nhau thành Nhiệm Thể Ðức Kitô để ca ngợi và tôn vinh Chúa Ba Ngôi.

Các thánh thông công” có ý nghĩa gì? - Cùng nhau học giáo lý | Tổng Giáo  Phận Hà Nội

 

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm