Thứ Năm, 04 Tháng Ba, 2021 14:17

Các Thánh

 

Sanctus, Saints, Saints

Các Thánh là những người đã được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa cách tỏ tường (x. GH 49; GLHTCG 954).

Các thánh tử đạo Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Khi tuyên thánh cho một số tín hữu đã qua đời, Giáo hội nhìn nhận những vị này đã sống và thực hành một cách anh dũng các nhân đức, trung thành với ân sủng của Thiên Chúa, đôi khi hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Nước Trời (x. GLHTCH 828). Các Thánh là những mẫu gương về đời sống thánh thiện và có đặc ân chuyển cầu cho các tín hữu.

Vì tình yêu thương, Thiên Chúa đã mời gọi con người hiệp thông trong sự thánh thiện của Ngài (x. Lv 20,26. Mt 5,48). Chính nơi Ðức Kitô mà Ngài thánh hóa các tín hữu (x. Ga 17,17.19). Vì vậy, các tín hữu cũng được gọi là thánh “trong Ðức Kitô” (x. Ep 1,1; 1Cr 1,2).

 Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm