Các tội nhân

Chúa Nhật IV mùa chay - năm C - Lc 15,1-3.11-32

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Chúa Giêsu để nghe Người giảng” (Lc 15,1)

Các tội nhân, từ ngữ đặc biệt được dùng để chỉ những người bị coi là sống ngoài giao ước ân sủng của Thiên Chúa mà vì vậy tội lỗi của họ không được tha.

Hành vi tội lỗi rộng khắp, chỉ có Ðức Giêsu Kitô là vô tội. “Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối” (2Pr 2,22; Is 53,9; 2Cr 5,21; Dt 4,15; 7,26; 1Ga 3,5). Còn mọi người “không người nào mà không phạm tội” (1V 8,46; Rm 3,9-19.23; 5,12.19; Col 3,22).

Ðối với các tội nhân “Chúa là Ðấng nhân từ chính trực” (Tv 25 8-10). Tội nhân kêu cầu Ngài “lắng nghe và tha thứ” (1V 8,30) và được gặp Ngài nhân hậu khoan nhân, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin” (Tv 86,5). “Chính Ngài sẽ cứu chuộc Israel…” (Tv 130,8; Ðn 9,9; 1Ga 1,9). “Ðức Kitô đã chết vì chúng ta , ngay khi chúng ta còn là những tội nhân, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8; Tm 1,15; Rm 8,3).

Bị coi là các tội nhân, những người mà hình vi của họ loại trừ họ khỏi giao ước của Thiên Chúa. Ðó là bọn đĩ điếm, thu thuế, thờ ngẫu tượng ngoại giáo và nghịch đạo (Lc 15,1; Ðnl 23,17-18; 1Sm 15,18; Lc 3,12; 7,37-38; Gl 2,15; 1Tx 4,5; 1Pr 4,18; Cr 11,31; 2Pr 2,5-6). Những tội nhân như thế bị người Do Thái xa lánh (Lc 7,39; Tv 1,1; Cn 1,10-16

Án xử dành cho các tội nhân. Có những lời kinh đòi xét xử họ (Tv 104,35; 109,6-20; 137,7-9; 139,19). Họ bị phân cách xa Thiên Chúa (Is 59,2; Tv 66,18; Cn 15,29; Is 1,15; Ga 9,31; 1Cr 6,9-10). Họ sẽ lãnh hậu quả xứng hợp (Cn 13,21-22; Tv 1,5; 34,16; 37,38; Gv 2,26). Có những sấm ngôn loan báo về án quyết cho các tội nhân (Is 1,28; 13,9; 33,14; Gr 4,18; Am 9,10). Phán xét cuối cùng là lửa và sự diệt vong (2Pr 3,7; Is 66,24; 2Tx 1,8-9; 2Pr 2,9; Gđ 15).

Thái độ của Chúa Giêsu Kitô đối với các tội nhân thật đặc biệt, Ngài đón tiếp các tội nhân (Mt 9,9-13; Mc 2,14-17; Lc 5,27-32). Thái độ và hành động của Chúa Giêsu khác biệt tận căn đối với thái độ và hành vi của những người đương thời (Lc 15,1-10; 19,5-10; Rm 5,8; 1Tm 1,15-16). Làm thế, Ngài phổ biến ơn tha thứ cho các tội nhân và đón tiếp họ vào nước Chúa (Mt 21,31-32; 9,2-7; Mc 2,3-12; Lc 5,18-25; Lc 7,40-50; 15,11-32; 18,9-14; 19,9; Ga 8,3-11). Dầu vậy, Ngài không chấp nhận hành vi tội lỗi (Ga 8,10-11; Mt 4,17; 18,8-9; Mc 9,43-48; Ga 5,14). Chúa Giêsu dùng gương của các tội nhân để dạy dỗ các môn sinh của mình (Lc 6,32-34; Mt 5,46-47; Lc 6,1-9).

Trong Giáo hội, các tội nhân là những người có thể cải sửa (Gc 5,19-20; Tv 51,13; Mt 18,12-15; Gl 6,1). Các tội nhân không hối cải có thể bị trục xuất (Mt 18,15-17; 1Cr 5,9-11).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Hãy hồi tâm đổi mới
Hãy hồi tâm đổi mới
Mùa Chay mời gọi chúng ta hồi tâm, sám hối, đổi mới để trở về với Chúa. Mùa Chay cũng nhắc nhở chúng ta ý thức, tỉnh thức trước những thử thách, những cám dỗ, cạm bẫy đang bủa vây xung quanh. Do đó, Chúa luôn cảnh tỉnh hãy sáng...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên - năm B
Bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu dậy thật sớm để cầu nguyện ở một nơi hoang vắng, sau một ngày sabát làm việc vất vả? Gặp gỡ Chúa Cha có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giêsu không? Cầu nguyện có quan trọng đối với...
Ngày sống của Chúa Giêsu
Ngày sống của Chúa Giêsu
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy nhịp sống mỗi ngày của Chúa Giêsu: khởi đầu là cầu nguyện, tiếp đến là rao giảng và chữa lành bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn. Ngày sống của Chúa Giêsu như khuôn mẫu để cho từng người nhìn lại nhịp...
Hãy hồi tâm đổi mới
Hãy hồi tâm đổi mới
Mùa Chay mời gọi chúng ta hồi tâm, sám hối, đổi mới để trở về với Chúa. Mùa Chay cũng nhắc nhở chúng ta ý thức, tỉnh thức trước những thử thách, những cám dỗ, cạm bẫy đang bủa vây xung quanh. Do đó, Chúa luôn cảnh tỉnh hãy sáng...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên - năm B
Bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu dậy thật sớm để cầu nguyện ở một nơi hoang vắng, sau một ngày sabát làm việc vất vả? Gặp gỡ Chúa Cha có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giêsu không? Cầu nguyện có quan trọng đối với...
Ngày sống của Chúa Giêsu
Ngày sống của Chúa Giêsu
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy nhịp sống mỗi ngày của Chúa Giêsu: khởi đầu là cầu nguyện, tiếp đến là rao giảng và chữa lành bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn. Ngày sống của Chúa Giêsu như khuôn mẫu để cho từng người nhìn lại nhịp...
Hội đường
Hội đường
Hội đường, tiếng Hy Lạp là synagôgê, có nghĩa là cuộc hội họp, về sau chỉ nơi cộng đoàn hội họp để cầu nguyện và giáo huấn. Hội đường mọc lên như kết quả của việc tiêu hủy đền thờ Giêrusalem năm 587, và người Do Thái bị phân tán...
Sức mạnh của Lời Chúa
Sức mạnh của Lời Chúa
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta ca ngợi tình thương Chúa, sức mạnh của lời Chúa, thể hiện qua một số khía cạnh.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III thường niên - năm B
“Các anh hãy đi sau tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17). Từ nào trong câu này đánh động bạn? Ngày nay, để làm môn đệ bước theo Chúa Kitô, chúng ta thường phải trả những giá nào? Hãy nhớ...
Ðược Chúa mời gọi và đáp lại tiếng Chúa
Ðược Chúa mời gọi và đáp lại tiếng Chúa
Các Bài đọc trong thánh lễ hôm nay có chung một chủ đề về “ơn gọi”. Mọi tín hữu đều được Chúa ban một ơn, đó là “ơn gọi”. Nói về “ơn gọi”, người ta thường nghĩ về ơn gọi làm linh mục, ơn gọi sống đời thánh hiến; có...
Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II thường niên - năm B
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu được gọi bằng ba danh hiệu: Chiên Thiên Chúa, Rabbi, và Mêsia.