Thứ Sáu, 08 Tháng Ba, 2019 15:09

Cám dỗ, kháng cự

“Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ” (Lc 4,13).

Cám dỗ tự nó không phải là tội. Tội nảy sinh khi các tín hữu lao vào cơn cám dỗ. Thánh Kinh thúc đẩy các tín hữu kháng cự và ban cho họ sự can đảm để chống lại cám dỗ.

Khích lệ những ai chống lại cơn cám dỗ: “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Ngài” (Gc 1,12; x. Rm 8,37; Dt 2,18; 4,15-16; Gc 1,2-3; 1Ga 4,4).

Kết quả hình ảnh cho cám dỗ

Tìm Chúa và lời Ngài, những nguồn để thắng vượt cám dỗ: “Những con dân nhận biết Thiên Chúa của mình thì sẽ vững mạnh và ra tay hành động” (Ðn 11,32; x.Gr 2,1-2.12-15; Mt 6,13 // Lc 11,4; 1Tm 6,11-12; Gc 4,7).

Những gợi ý thực tiễn để thắng vượt cám dỗ:

-  Thắng vượt cám dỗ nhờ cầu nguyện: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ” (Mt 26,41 // Lc 22,40 // Mc 14,38; x. Mt 18,8-9; 1Cr 7,5).

- Thắng vượt cám dỗ nhờ kỷ luật cá nhân: “Trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả tới mức đổ máu đâu ...” (Dt 12,4.9; 2Pr 3,17).

Những khích lệ chống trả lại cám dỗ: “... phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ” (Gl 6,1). “còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa” (1Tx 5,22; x. Cn 1,10-15; Rm 6,12-14).

Những gương mẫu của những người không rơi vào cám dỗ: “Ông Giob không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa” (G 1,22; x. St 39,7-10: Ông Giuse; G 2,10; Gr 35,5-6; Ðn 1,8).

Chúa Giêsu chống lại cơn cám dỗ (Mt 4,4 // Lc 4,4 Mt 4,7 // Lc 4,12 Mt 4,10 // Lc 4,8).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm