Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Một, 2019 19:04

Cám dỗ và Chúa Giêsu Kitô

(Chúa nhật XXXIV thường niên

Ðức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ - Lc 23,35-43)

“Nếu ông là Vua dân Do Thái, thì cứu lấy mình đi” (Lc 23,37)

Chúa Giêsu Kitô, như mọi người khác đã biết đến cơn cám dỗ. Nhưng Người không bao giờ chịu thua. Bị cám dỗ Ðức Kitô đã biết tuân phục mà khước từ và giữ được sự vô tội. Ðiều này không nghĩa là Người đã không trải nghiệm về cám dỗ thử thách.

Kết quả hình ảnh cho chúa giêsu bị đóng đinh

Cơn cám dỗ của Chúa Giêsu Kitô: “Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên thần hầu hạ Người” (Mc 1,13 // Mt 4,1-10 // Lc 4,1-13).

Cơn cám dỗ trốn tránh thập giá. Ðược Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn. Thánh Phêrô lên tiếng can ngăn: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp chuyện ấy ...” (Mt 16,21-23 // Mc 8,31-33; x. Mt 26,36-44 // Mc 14,32-42 // Lc 22,40-46; Mt 27,39-44 // Mc 15,31-32 // Lc 23,36-37 // Lc 23,39).

Cám dỗ làm đẹp lòng dân chúng : “Kẻ khác lại muốn thử Người nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời” (Mc 11,16; x. Mt 12,38-39 // Lc 11,29; Ga 2,18 6,30).

Ý nghĩa cơn cám dỗ của Chúa Giêsu Kitô:

- Các tín hữu có thể đồng hóa với Chúa Giêsu Kitô trong cơn cám dỗ của Người: “Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (Dt 2,18).

- Các tín hữu có thể tin tưởng khi đối diện với cơn cám dỗ thử thách: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Ðấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngài Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4,15-16).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm