Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Một, 2022 19:11

Cánh chung học

Eschatologia, Eschatology, Eschatologie

Cánh: cuối; chung: kết, hết.

Cánh chung học, có gốc tiếng Hy Lạp là Eschato-logia được ghép bởi logos - khoa học và eschatos - sự sau cùng, là môn học bàn về các sự sau cùng và về mục đích của toàn thế giới thụ tạo.

Eschatologie - Communauté Saint-Martin

Cánh chung học không chỉ bàn về “tứ chung” của cá nhân (sự chết, phán xét, Thiên Đàng, Hỏa Ngục hoặc Luyện Ngục), như là phần cuối của khoa thần học, nhưng còn là một chiều kích nền tảng và quan trọng xuyên suốt cho toàn bộ thần học. Cánh chung học hiện đại lấy Chúa Kitô làm trung tâm, và mang các đặc tính vừa hiện tại vừa tương lai, vừa cá nhân vừa phổ quát.

Cánh chung học lấy Chúa Kitô làm trung tâm, tức cho rằng thời sau cùng đã được bắt đầu nơi con người, cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô (x. Kh 1,17). Nhờ Chúa Kitô, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha, Đấng là cùng đích của mọi sự (x. Ep 2,18).

Thực tại cánh chung đã bắt đầu trong hiện tại nhưng cũng còn phải đến trong tương lai.

Cánh chung học dựa vào Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền để tìm hiểu mục đích của lịch sử gia đình nhân loại và toàn thể vũ trụ, trong niềm hy vọng đón chờ ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho mọi thụ tạo. “Các sự sau cùng” của từng cá nhân cần được xem xét trong bối cảnh mục đích chung của toàn thể nhân loại và vũ trụ.

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm