Thứ Sáu, 26 Tháng Ba, 2021 13:24

Cành (ngành / nhành)

CN lễ lá  - năm B  - Ga 12,12-16

“Họ cầm nhành lá thiên tuế ra đón Người …” (Ga 12,13)

Trong Kinh Thánh cành được dùng theo nghĩa đen, nghĩa ẩn dụ và nghĩa biểu trưng. Nhiều lúc, các cành được nhân cách hóa và Ðấng Cứu Thế được quy chiếu như Cành (chồi).

 Các cành cây khác nhau:

- Cành nho: “Thầy là cây nho, anh em là cành …” (Ga 15,5-6; St 49,22; Ds 13,23; Is 18,5; Gr 5,10; Ga 6,9; 48,32; Ed 17,5-8; 19,10-14).

- Cành ôliu: “Khi hái ôliu, thì anh em không được trở lại tìm trái sót …” (Ðnl 24,20; x. Ds 8,14-16; Gr 11,16; Dcr 4,12).

- Cành thiên tuế: “ … họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế” (Kh 7,9; x. Nkm 8,15; Is 9,14; 19,15).

- Các cành khác: “… Giêrêmia, ngươi thấy gì ? Tôi thưa: tôi thấy một nhánh “cây canh thức” (Gr 1,11; x. St 30,37-38; Nkm 8,15; Ed 17,22-23; 31,9; Dt 9,19).

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

Các cành cây bị chặt khi Chúa Giêsu Kitô khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem: “Một đoàn người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành, chặt lá mà rải lên lối đi …” (Mt 21,7-9 // Mc 11,7-10 // Ga 12,12-13).

Các cành cây cung cấp nơi nương ẩn: “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại hạt nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được” (Mt 13,31-32 // Lc 13,18-19 // Ed 31,3-4; Ðn 4,10-14.20-22).

Các cành được dùng làm biểu tượng: “có lời Thiên Chúa phán với tôi rằng: Giêrêmia, ngươi thấy gì ? Tôi thưa một “cành cây canh thức”. Thiên Chúa liền phán với tôi: Ngươi thấy đúng, vì Ta đang canh thức để thi hành lời Ta” (Gr 1,11-12 x. Is 9,14-15; 19,13-15).

Các cành trong các thị kiến chẳng hạn quan chước tửu trong nhà tù với ông Giuse, giấc mộng báo cho ông biết sẽ được phục chức. Ông đã mơ thấy: “trước mặt tôi có một cây nho, trên cây nho có ba ngành … Ba ngành là ba ngày. Còn ba ngày nữa, Pharaô sẽ nâng đầu ông lên …” (St 40,9-13; Dcr 4,1-14: thị kiến chân đèn và những cây ôliu”.

Các cành được nhân cách hóa:

- Một cách tổng quát, như dụ ngôn cây nho thật (Ga 5,5-6; Rm 11,11-24: Thiên Chúa sẽ khôi phục Israel: một số cành cây ôliu đã bị chặt đi, còn bạn là ôliu dại sẽ được tháp vào đó...).

- Ðấng Cứu Thế được ví như cành: “Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà Ðavít một chồi non chính trực…” (Gr 23,5; x. Is 4,2; 11,1-5; Gr 33,15-16; Dcr 6,12-13).

- Các cành của trụ đèn trong nhà tạm: “Ngươi sẽ làm trụ đèn chân đèn và nhánh đèn bằng vàng gò … sáu nhánh đâm ra hai bên” (Xh 25,31-32; x. Xh 25,35-36; 37,17-22).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm