Thứ Sáu, 28 Tháng Hai, 2020 19:08

Cây nho

Vitis, Vine, Vigne

Trong Cựu Ước, cây nho biểu trưng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho Israel (x. Is 27,2-5), cho sự phong nhiêu của xứ sở (x. Am 9,13-14; Hc 24,17) và nhất là biểu trưng cho dân Israel (x. Tv 80,9-16; Hs 10,1). Thiên Chúa muốn cây nho sinh hoa trái công chính, nhưng nó lại sinh ra nho dại, chỉ gây đổ máu và khóc than (x. Is 5,7).

Kết quả hình ảnh cho cay nho

Trong Tân Ước, cây nho biểu trưng cho chính Chúa Giêsu, và cành nho biểu trưng cho những người tin vào Người: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Vì thế, cành nho và cây nho còn nói lên mầu nhiệm Giáo hội gắn kết với Chúa Giêsu (x. GH 6c).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm