Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Một, 2019 15:03

Cây sung

(CN XXXI thường niên - Lc 19,1-10)

“Ông Dakêu liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Ðức Giêsu” (Lc 19,4).

Tại Giuđêa có nhiều cây sung: “Vua đã làm cho bạc ở Giêrusalem ra thường như sỏi đá, còn bá hương thì nhiều như sung ở miền Sơphêla” (1V 10,27 // 1Sb 1,15 // 2Sb 9,27). Khi Chúa Giêsu vào thành Giêrikhô, thì có ông Dakêu, người thấp bé, “ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung, để xem Ðức Giêsu, vì người sắp đi ngang qua đó” (Lc 19,4).

Việc trồng cây sung: “Ông Amốt trả lời ông Amatgia: tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăm sóc súc vật và chăm sóc cây sung” (Am 7,14; x. 1Sb 27,28; Tv 78,47).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm