Thứ Sáu, 25 Tháng Mười, 2019 14:03

Chay tịnh

(CN XXX thường niên - Lc 18,7-14)

“Con ăn chay mỗi tuần hai lần” (Lc 18,12).

Kinh Thánh thường nói về việc cá nhân ăn chay và những kiểu ăn chay khác nhau phải tuân thủ.

Kết quả hình ảnh cho chua giesu chay tinh 40 dem ngay

Những kiểu chay tịnh:

- Kiêng ăn kiêng uống: “Ông Etra đi tới đó, không ăn bánh cũng chẳng uống nước, vì ông quá buồn phiền về tội phản bội của những người lưu đầy trở về” (Er 10,6; x. Ðn 9,3; Cv 23,12).

- Chỉ kiêng ăn: “Bà (Anna) khóc và không chịu ăn” (1Sm 1,7; x. Ðn 6,18).

Thời gian chay tịnh:

- Một ngày: thời gian chay tịnh thông thường: “Ngày xá tội, đối với các ngươi, đó sẽ là một ngày Sabát, một ngày nghỉ, và các ngươi phải ăn chay hãm mình ...” (Lv 23,32; x. Tl 20,26; 2Sm 1,12).

- Ba ngày: Bà Ette nhờ người trả lời ông Mooctôkhai: “ ... Suốt ba ngày đêm, đừng ăn uống gì cả” (Et 4,16). Ông Salô: “Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn chẳng uống” (Cv 9,9).

- Bảy ngày: Ông Saun chết, “họ lấy hài cốt và chôn dưới cây liễu bách ở Giavết, rồi ăn chay bảy ngày” (1Sm 31,13 // 1Sb 10,12; x. 2Sm 12,16-20).

- Bốn mươi ngày. Thời gian này xảy ra trong những hoàn cảnh đặc biệt và không bắt buộc như khi ông Môsê nhận những phiến đá giao ước” (Xh 34,28); ông Êlia khi trốn về núi Khôrép (1V 19,8), Chúa Giêsu khởi đầu cuộc đời công khai (Mt 4,2 // Lc 4,2).

Những tuân thủ theo luật về việc chay tịnh:

- Những người luật buộc phải tuân giữ theo truyền thống Do Thái: “chay tháng tư, chay tháng năm, chay tháng bảy và chay tháng mười sẽ thành niềm phấn khởi, mối hân hoan và những ngày lễ hội cho nhà Giuđa ...” (Dcr 8,19; x. Et 9,30-31; Dcr 7,2-5).

- Những người phải tuân giữ do người Pharisêu. (Lc 18,11-12).

Những chay tịnh không chủ tâm:

- Những người bị áp đặt bởi sắc luật: “Vua Giôhosaphát hoảng sợ ... Kêu gọi toàn thể Giuđa ăn chay” (2Sb 20,3; x. 1Sm 14,24; 1V 13,8-9.16; 1V 21,9; Gr 36,9).

- Những người bị áp đặt do hoàn cảnh, như thánh Phaolô và thủy thủ bị đắm tàu, “cho đến hôm nay là mười bốn ngày, các bạn nhịn đói chờ đợi, không ăn gì cả” (Cv 27,33; x. 2Cr 6,5; 11,27).

Những chay tịnh tự nguyện: Ông Nơkhêmia nói: “Nghe các lời ấy xong, tôi ngồi xuống mà khóc, buồn bã suốt mấy ngày liền như người chịu tang, ăn chay cầu nguyện trước nhan Thiên Chúa các tầng trời” (Nkm 1,4; x. Lc 2,37).n

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm