Cây và cành Chúa Giêsu và chúng ta

Cây và cành Chúa Giêsu và chúng ta Cây nho hay bất cứ cây có trái nào cũng vậy, nếu gốc to, thân mạnh, sẽ nảy sinh nhiều cành và nhiều trái... Lý do là chính gốc và thân cây chuyển nhựa sống cho cành, cho trái.

Mẫu gương Mục tử

Mẫu gương Mục tử Trên khắp thế giới và ở mọi thời luôn luôn có những mục tử cố gắng để bám sát tâm tình, cách sống và phương thức hoạt động theo gương Chúa Giêsu Mục tử mẫu...

Làm chứng cho Chúa bằng nhiều cách

Làm chứng cho Chúa bằng nhiều cách Làm chứng bằng việc khẳng định rằng Đức Giêsu đã sống lại từ trong cõi chết như Maria Mácđala và một số phụ nữ viếng mồ Người đã làm sau khi gặp Chúa. Nhưng thực tế cho thấy những lời chứng này đã không thuyết phục được mấy người tin vào lời các bà (x. Lc 24, 8-11).

Tôi và cuộc khổ nạn

Tôi và cuộc khổ nạn Có thể nói trình thuật Thương Khó là một bức tranh thu nhỏ của xã hội mọi thời đại, ở đó phơi bày cho chúng ta tất cả những gì gọi là “bộ mặt thật” của con người khi đối diện với những lợi ích cá nhân.

Ba Vua đi về theo con đường khác

Ba Vua đi về theo con đường khác Nếu như trong đêm giáng sinh, Đức Giêsu đã tỏ mình ra cho những người bé mọn là các mục đồng dân Israel, thì với biến cố viếng thăm của các đạo sĩ, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho dân ngoại.

Dám hay không?

Dám hay không? Người bị từ chối ngay chính nơi quê hương và cả trong họ hàng của mình. Thế nhưng có một nghịch lý thú vị là người nhận thất bại không phải là người bị từ chối mà chính là những kẻ từ chối.

Nước Trời có tự động phát triển

Nước Trời có tự động phát triển Nhìn lại 2 dụ ngôn: Dụ ngôn hạt cải, ta có thể tìm gặp ở cả 2 Tin Mừng Nhất Lãm (Mt.13,31-32) (Lc.13,18-19). Còn dụ ngôn Hạt giống âm thầm mọc (Mc.4,26-29) là của riêng Tin Mừng Thánh Marco.

Như hạt lúa mì

Như hạt lúa mì Trong những ngày cuối của Mùa Chay, hình ảnh Đức Giêsu chấp nhận thánh ý Chúa Cha qua việc từ bỏ chính mình để hiến mình cho nhân loại được hưởng ơn cứu độ được phác họa ngày càng rõ nét hơn