Thứ Năm, 24 Tháng Giêng, 2019 15:28

Chối đạo, sự -

Apostasia, Apostasy, Apostasie

Chối: không nhìn nhận; đạo: tôn giáo.

Chối đạo là hành vi của một người Công giáo không nhìn nhận mình là người Công giáo qua lời nói hay việc làm.

Chối đạo có hai hình thức: trực tiếp và gián tiếp.

a) Trực tiếp: Khi một người Công giáo công khai nói mình không theo đạo Công giáo, hoặc thể hiện sự chối đạo rõ ràng bằng những hành vi xúc phạm đến Thiên Chúa.

b) Gián tiếp: Khi một người Công giáo có thái độ thụ động hay im lặng để người ta hiểu mình không phải là người Công giáo, hoặc không còn là Công giáo nữa.

Chối đạo ở mức trầm trọng cũng có thể là bội giáo.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm