Thứ Sáu, 02 Tháng Ba, 2018 15:17

Chống lại tội lỗi và sự ác

“ ... Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây ...” (Ga 2,16).

Các tín hữu được mời gọi chống lại tất cả những gì thù nghịch với chương trình của Thiên Chúa trên thế giới.

Thiên Chúa chống lại sự dữ, như việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ (Mt 21,12-13 // Mc 11,15-16 // Lc 19,45-46 // Ga 2,14-17; x. Xh 2,24; Lv 20,3; 26,14.17; Ds 22,22; Ml3,2-5; Gc 4,6; 1Pr 5,5; Kh 2,16).

Dân Chúa phải chống lại sự ác:

-  “Trong anh em hãy giết chết những gì thuộc hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ...” (Cl 3,5; Mt 5,29-30; Rm 8,13).

- Giữa họ, như ông Phaolô đã trách ông Phêrô: “Tôi đã cự lại ông ngay mặt, vì ông đã làm điều đáng trách ...” (Gl 2,11; x. 1Cr 5,12-13; Ep 5,3).

Những ví dụ về sự thất bại trong việc chống lại sự ác:

- Trong Giáo Hội: “Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại ...” (1Cr 5,1-2; Kh 2,20).

- Trong gia đình: “Nó biết các con nó nguyền rủa Thiên Chúa mà đã không sửa dạy chúng” (1Sm 3,13; 1V 1,6).

- Trong đất nước: “Luật không được tuân giữ, công lý chẳng còn thấy xuất hiện, và kẻ gian ác vây bủa người công chính nên chỉ còn thứ công lý vày vò” (Kb 1,4; x. Tl 5,23; 1Sm 15,9-11; Gr 5,28).

Những ví dụ về việc chống lại sự dữ cách thiếu khôn ngoan như việc “một trong những người theo Đức Giêsu liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế làm nó đứt tai ...” (Mt 26,51-52 // Mc 14,47 // Lc 22,50-51; x. Ga 18, 10-11; Lc 9,54-55; Cv 19,13-18).

Chống lại sự dữ bằng cách làm việc lành:

- Như Chúa truyền dạy: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng những kẻ ngu xuẩn vô tri” (1Pr 2,15; x. Mt 5,44; Rm 12,20-21; 1Tx 5,15).

- Như gương mẫu trong Thánh Kinh: “Ông Môsê kêu cầu Chúa xin chữa lành cho cô Myriam” (Ds 12,15); Vua Đavít nhận rằng chính mình phạm tội nên xin Ngài cứ đè trên con và nhà cho con (2Sm 24,17); Vua Đavít cư xử với Vua Saul 1Sm 24,17 26,11); Tiên tri bảo vua Israel tha cho các tù binh Aram (2V 6,22). Chúa Giêsu “sờ vào tai tên đầy tớ mù chữa lành” (Lc 22,51); Người xin tha cho kẻ hành hạ mình (Lc 23,34).

Các động cơ để chống lại sự dữ:

- Vì danh dự và vinh quang Thiên Chúa; như trường hợp dân Israel tại Pơo (Ds 25, 6-13; x. 1V 19,10; Ed 28,22; Ga 2,17).

- Vì lợi ích của tha nhân: “ ... Chúng tôi đã không nhượng bộ, dù chỉ trong giây lát, để duy trì cho anh em chân lý của Tin Mừng” (Gl 2,4-5; x. Đnl 17,12-13; 1Tm 5,20).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm