Thứ Sáu, 29 Tháng Tư, 2022 15:22

Chủ chăn - lãnh đạo Hội Thánh

Chúa Nhật III Phục Sinh  - năm C   - Ga 21,1-14

“Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy” (Ga 21,15)

Hiện ra với các tông đồ tại hồ Tibêria, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã trao phó cho thánh Phêrô nhiệm vụ chăm sóc Hội Thánh, các vị lãnh đạo trong Hội Thánh được gắn liền với các chủ chăn, khi xét đến các trách vụ và phận vụ của các ngài.

Lãnh nhận nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên Chúa là Hội Thánh, thánh Phaolô ý thức rằng Chúa Giêsu chính là vị mục tử kiểu mẫu và đặt trọn niềm tin tưởng nơi ngài: “Khi vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát” (1Pr 5,4).

Suy niệm Tin Mừng Ga 15,18-21 - Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Chính Chúa Giêsu đã ấn định các tông đồ: “Người lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,14), “vì chính Người đã ban cho kẻ này làm Tông đồ, người nọ làm Ngôn sứ, kẻ khác làm người Loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ” (Ep 4,11). Dĩ nhiên, chính các tông đồ sau đó tiếp tục đặt các vị lãnh đạo trong Hội Thánh. Thánh Phaolô và Barnaba đã chỉ định cho mỗi Hội Thánh: “ những kỳ mục … phó thác những người đó cho Chúa, Ðấng họ tin” (Cv 14,23; x. 1Cr 13,28).

Các trách nhiệm của các mục tử gồm:

- Nuôi dưỡng đoàn chiên: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21,15-17). Ngài cũng đã nói: “chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6,37). Nuôi dưỡng dân Chúa, các tông đồ đã biết phải cho thức ăn nào thích hợp “Tôi cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi” (1Cr 3,2; Dt 5,12-14) và ngăn ngừa để “bữa ăn của anh em (khỏi) ra nhơ nhuốc” (Gđ 12)

- Chăn dắt, chăm sóc đoàn chiên (Ga 21,16) và chăm sóc như vậy được coi như là làm cho chính Chúa (Mt 25,36). Thánh Phaolô dặn dò các kỳ mục: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em là người coi sóc …” (Cv 20,28; 1Tm 3,1-2; 2Tm 1,17; Tt 1,7; Gc 1,27; 1Pr 5,2)

- Bảo vệ đoàn chiên khỏi những thầy dạy giả dối vì “có những sói dữ đột nhập vào anh em chúng không tha đàn chiên” (Cv 20,29). Chính Chúa Giêsu cũng đã cảnh báo “anh em hãy coi chừng các tiên tri giả” (Mt 7,15; Ga 10,1-10)

- Lãnh đạo chứ không bóc lột (1Pr 5,3)

- Có tinh thần trách nhiệm (Dt 13,17)

- “Hy sinh mạng sống cho đoàn chiên” (Ga 10,15; Cv 12,1-4; 21,13). 

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm