Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, 2020 18:16

Chủ sự, vị

Praesidere, Presider, Présider

Chủ: người đứng đầu; sự: việc tôn giáo. Vị chủ sự: người đứng đầu một buổi lễ tôn giáo.

Vị chủ sự là người chủ tọa trong một buổi cử hành Phụng vụ, với cương vị Chúa Kitô là Ðầu (in persona Christi capitis).

Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ

Trong các cử hành Phụng vụ bí tích, vị chủ sự là giám mục, hoặc linh mục và phó tế hiệp thông với ngài. Ngoài ra, giáo dân cũng có thể chủ sự một số Á Bí tích hay nghi thức (x. GLHTCG 1669).

Tuy nhiên, chính Chúa Kitô - Thượng Tế duy nhất, là Vị Chủ sự cộng đoàn, Ðấng hành động trong mọi cử hành Phụng vụ.

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm