Thứ Năm, 18 Tháng Mười Một, 2021 14:22

Chúa Giêsu Kitô bị xét xử

 

CN 34 TN- năm B  - Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ - Ga 18,33b-37

 

“Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ? (Ga 18,35).

 Bị tố cáo gian là đã phạm thượng với Thiên Chúa và phản nghịch với Rôma, Chúa Giêsu Kitô khiêm tốn chịu xử án để hoàn tất ý định của Thiên Chúa.

 Phiên tòa sơ bộ trước mặt Annas “Trước tiên họ điệu Ðức Giêsu đến ông Annas là nhạc phụ ông Caipha. Ông Caipha làm thượng tế năm đó” (Ga 18,13). Mặc dầu bị người Rôma bãi chức, nhưng ông Annas vẫn được nhiều người coi là thượng tế đích thực” (x. Ga 18,19-24).

Bài 100: Giu-đa Tự Tử Chết, Chúa Giê-xu Trước Mặt Phi-lát - Hội Thánh Tin  Lành Việt Nam

 

Phiên xử trước Caipha và Thượng Hội đồng:

- Chúa Giêsu Kitô bị điệu tới vị Thượng tế đương quyền: “Họ bắt Ðức Giêsu rồi điệu tới Thượng tế Caipha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó” (Mt 26,57 // Mc 14,53 // Ga 18,24 Lc 22,54).

- Thượng Hội đồng và tòa thượng thẩm của người Do Thái gồm 71 tư tế, các kỳ mục và các kinh sư và có vị thượng tế đứng đầu. “Họ tìm chứng gian buộc tội Ðức Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ không tìm ra ...” (Mt 36,59-60 // Mc 14,55-56).

- Phải tìm chứng gian: “... sau cùng, có hai người bước ra, khai rằng: tên này đã nói: Tôi có thể phá Ðền Thờ Thiên Chúa, và nội trong ba ngày sẽ xây cất lại” (Mt 26,60-61 // Mc 14,57-59). Cần phải có hai hoặc nhiều nhân chứng.

Việc xét xử Ðức Giêsu Kitô tập trung vào những yêu sách về Ðấng Cứu Thế:

- Chúa Giêsu Kitô tuyên bố chính Người là Ðức Kitô! Vị Thượng tế nói với Người: .... ông có phải là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa không ? Ðức Giêsu trả lời: chính ngài vừa nói ....” Mt 26,63-64 // Mc 14,61-62; x. Lc 22,66-70)

- Chúa Giêsu Kitô bị kết tội phạm thượng: “... vị Thương tế liền xé áo mình ra và nói: Hắn nói phạm thượng ! ....” (Mt 26,65-66 // Mc 15,1.

- Chúa Giêsu Kitô bị chế nhạo vì là Ðấng Cứu Thế (Mt 26,67-68 // Mc 14,65; Lc 22,63-65).

Việc xét xử trước tòa của Philatô:

- Thượng Hội đồng: “Họ trói Người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Philatô” (Mt 27,2 // Mc 15,1; Lc 23,1; Ga 18,28-32).

- Chúa Giêsu Kitô nhận danh hiệu là vua (Ga 18,36-37; x. Mt 27,11 // Mc 15,2; Lc 23,2-3; Ga 19,9-12; 1Tm 6,13).

- Ông Philatô quả quyết Chúa Giêsu Kitô là vô tội (Lc 23,4; x. Lc 23,14-15.22; Ga 18,38; 19,4-6; Cv 13,28.

- Ông Philatô cho áp giải Chúa Giêsu Kitô đến vua Hêrôđê (Lc 23,5-10).

- Vua Hêrôđê cho giải Chúa Giêsu Kitô lại cho quan Philatô (Lc 23,11-12).

- Ông Philatô “tìm cách tha Chúa Giêsu Kitô” (Ga 19,12; x. Mt 27,15-18 // Mc 15,6-10). Ông nhắc cho dân tính vương giả của Chúa Giêsu Kitô. Ông được cảnh báo từ vợ ông “đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này” (Mt 27,19; x. Lc 23,16.20.22; Ga 18,38-39; 19,5.15).

- Ðám đông dân chúng đòi tha Baraba và đóng đinh Chua Giêsu Kitô vào thập giá (Mt 27,20 // Mc 15,11; x. Mt 27,21-23 // Mc 15,12-14; Lc 23,18.21.23; Ga 18,40; 19,6-7.12.15).

- Ðòi hỏi của đám đông thắng thế (Mc 15,15; Mt 27,26; x. Mt 27,24: Ông Philatô thoái thác trách nhiệm; Mt 27,25; Ga 19,16; Cv 3,13-14: trách nhiệm thuộc về dân).

Chúa Giêsu trả lời vụ xử án: “Bị ngược đãi Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca ...” Is 53,7 x. Mt 26,62-63 // Mc 14,60-61; Mt 27,12.14 // Mc 15,5; Lc 23,9; Ga 19,9; Cv 8,32-35; 1Pr 2,23).

Vụ xử án Chúa Giêsu Kitô xác quyết Người là Người tôi tớ của Thiên Chúa (Cv 4,27-28; x. Is 53,10; Ga 19,8-11; Cv 2,23: kết cuộc, vụ xử án hoàn tất mục đích đã tiên báo của Thiên Chúa).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm