Thứ Sáu, 24 Tháng Tám, 2018 15:13

Chúa Giêsu Kitô biết

“Đức Giêsu Kitô tự biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy” (Ga 6,61).

Chúa Giêsu thấu hiểu các ý định của Thiên Chúa và bản tính nhân loại nhờ có quan hệ thân thiết với Chúa Cha, nhưng Ngài đã chấp nhận sự hiểu biết có giới hạn như là một hệ lụy do nhân tính của Ngài.

Chúa Giêsu Kitô biết rõ Chúa Cha: “Không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11,27 // Lc 10,22; x. Ga 7,29; 8,26.55; 10,15; 11,41-42; 15,15; 17,25).

Sự hiểu biết đầy đủ của Chúa Giêsu Kitô, như các tông đồ nhận định: “Chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự…” (Ga 16,30; x. Ga 21,17).

Chúa Giêsu Kitô biết rõ các sự kiện:

- Người biết sứ mệnh của mình: “… Tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu” (Ga 8,14; x. Ga 13,1-3; 16,28; 18,4; 19,28).

- Người biết về cái chết và sự phục sinh của Người: “Người cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21 // Mc 26,20-25 // Mc 14,17-20; Ga 13,11; 18,21-26).

- Người biết kẻ phản bội Người: “Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin; và kẻ nào sẽ nộp Người” (Ga 6,64; x. Mt 26,20-25 // Mc 14,17-20; Ga 13,11; 18,21-26).

- Người biết các môn đệ sẽ bị tan tác và ông Phêrô chối bỏ Người: “Đêm nay, anh em sẽ vấp ngã vì Thầy … Đức Giêsu bảo ông Phêrô: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần” (Mt 26,31-34 // Mc 14,27-30 // Lc 22,31-34).

Chúa Giêsu Kitô biết con người:

- Người biết lòng mỗi người: “Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì Người biết họ hết thảy… Chính Người biết có gì trong lòng con người” (Ga 2,24-25; x.Cv 1,24; Kh 2,23).

- Người lột trần những ác ý: “Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!” (Mt 2,18 // Mc 12,15 // Lc 20,23 x. Mt 9,34 // Mc 2, 6-8 // Lc 5,21-22 Mt 12,14-15, 24-28 // Lc 11,15-17; Lc 6,7-8; Ga 5,42 6,15).

- Người biết những người không có đức tin chân chính: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa! lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu…” (Mt 7, 21-23).

- Người biết hoàn cảnh và nhu cầu của người ta, như Người biết Philipphê: “Lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi” (Ga 2,48; x. Mc 6,34; Lc 19,5 Ga 4,16-19.28-29; 5,6).

Chúa Giêsu Kitô biết những kẻ tin:

- Người biết những ai thuộc về mình: “Tôi chính là mục tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14; x. Ga 10,27; 20,15-16; 2Tm 2,19).

- Người biết những ai tin tưởng kêu cầu Người, như phụ nữ bị băng huyết (Mc 5,24-34 // Mt 9,18-22 // Lc 8, 43-48; x. Mt 9,2 // Mc 2,5 // Lc 5,20).

- Người biết các việc làm của những người tin: “Ta biết các việc người làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi…” (Kh 2,2; 19,23).

- Người biết các nhu cầu của những người tin, như khi các tông đồ vất vả chèo chống giữa đêm khuya và đã đến với họ (Mc 6,45 -49; Kh 2,9-10.13 3,8).

- Người biết những hiểu lầm và những tranh chấp của các môn đệ, như khi Người nói về men Pharisêu và Xađốc (Mt 16,3-8 // Mc 8,14-18; x. Mc 9,33-35 // Lc 9,46-48; Ga 6,60-61; 16,17-19).

- Người biết những người lòng đã ra nguội lạnh (Kh 2,2-5; 3,1-2; 15,18).

Chúa Giêsu Kitô hiểu biết Kinh Thánh: “Bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các tiên tri, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24,27; x. Mt 4,4 // Lc 4,4 Mt 5, 21; 12,3-7 22, 29-32 // Mc 12,24-27 // Lc 20, 34-38; Mt 24,37-39 // Lc 17,26-29).

   Những giới hạn về sự hiểu biết của Chúa Giêsu Kitô:

- Chúa Giêsu Kitô đạt tới sự hiểu biết bởi phương tiện nhân loại thông thường: “Khi nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê” (Mt 4,12; x. Mt 14,13; Mc 6,38 9,21; Lc 2, 46.52; Ga 9,35).

- Những việc Chúa Giêsu Kitô không biết liên quan tới nhân loại, chẳng hạn về thời điểm ngày Quang Lâm: “Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ có một mình Chúa Cha biết mà thôi”. (Mt 24,36 // Mc 1,32; x. Cv 1,7).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm