Thứ Sáu, 11 Tháng Ba, 2022 14:27

Chúa Giêsu Kitô hoàn hảo

Chúa Nhật II Mùa Chay  - năm C   - Lc 9,28b-36

“Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa” (Lc 9,29).

Chúa Giêsu Kitô chiếu tỏa hoàn hảo vinh quang Thiên Chúa, giống hệt cha Người. Hành động của Ðức Kitô hoàn hảo và Người không bị nhiễm ô uế nào.

Chúa Giêsu Kitô biểu hiện sự hoàn hảo và tính tuyệt đối:

- Sự hoàn hảo của Người được thiết lập qua sự tuân phục và đau khổ “Dẫu là Con Thiên Chúa, Người đã trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục…” (Dt 5,8-9; x. 2,10 7,28).

- Mọi sự tìm được sự viên mãn nơi Ðức Kitô: “Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Kitô, và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh, mà Hội Thánh là thân thể Ðức Kitô, là sự viên mãn của Người, Ðấng làm cho tất cả được viên mãn” (Ep 1,22-23; x. Ep 1,9-10; 4,13.15-16; Cl 1,17-18).

Chúa Giêsu Kitô chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa: “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa …” (Dt 1,3; x. Mt 17,2 // Mc 9,33 // Lc 9,29: Vào lúc biến hình, khuôn mặt Chúa Giêsu Kitô rực rỡ ánh vinh quang tinh tuyền Thiên Chúa (Ga 1,14; 2Cr 4,4-6; 2Tm 1,17; Kh 1,14-16).

Chúa Giêsu Kitô cho thấy Người giống hệt Chúa Cha: “Người là phản ánh huy hoàng là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Ðấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật …” (Dt 1,3). “Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Ðấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,18). Chính Chúa Giêsu nói: “Ai thấy Tôi là thấy Ðấng đã sai Tôi” (Ga 12,45), “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy” (Ga 14,7; x. 14,9-10; Pl 2,6; Cl 2,9). Nơi Chúa Giêsu Kitô hiện diện đầy đủ thần tính: “Nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong Người, anh em được sung mãn: Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng” (Cl 2,9-10), “Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn ở nơi Người” (Cl 1,19).

Hành động của Chúa Giêsu Kitô hoàn hảo: “Ðức Kitô là Ðấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12,2), “Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa” (Dt 7,25). Các Kitô hữu cuối cùng được dự phần vào sự hoàn hảo của Chúa Kitô: “Tất cả chúng ta, mặt không màn che, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương: như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cùng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí” (2Cr 3,18; 1Cr 13,9-12).

Chúa Giêsu không chút vương nhơ tội lỗi: “Ðức Giêsu xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi và nơi Người không có tội lỗi” (1Ga 3,5). Chính Chúa Giêsu Kitô quả quyết: “Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội ?” (Ga 8,46; x. 2Cr 5,21; Dt 4,15). Ngài “chính là vị Thượng Tế chúng ta cần đến; một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời” (Dt 7,26; 1Pr 1,19; 2,22; Is 53,9; 1Ga 3,3.7). <

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm