Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai, 2017 15:19

Chúa Giêsu Kitô lại đến

“Anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13,33).

Các tín hữu được khích lệ sẵn sàng đón Chúa Giêsu Kitô lại đến để xét xử thế gian và hoàn thành Nước Chúa.

Thời điểm Chúa Giêsu Kitô lại đến:

- Do Thiên Chúa ấn định (Cv 3,20-21; x. Mt 24,31 // Mc 13,32; Lc 17,20-30; Cv 1,7; 2Pr 3,9).

- Bất ngờ (1Tx 5,1-2; x. Mt 24,27 // Lc 17,24; Mt 24,43-44 // Lc 12,39-40; 2Pr 3,10; Kh 3,3 16,15).

- Sau một thời trì hoãn (Mt 25,5 như việc chàng rể đến trễ: Mt 25,19; 2Pr 3,3-9).

- Sắp đến (Mt 24,30-34 // Mc 13,26-30 // Lc 21,27-32; x. Ga 21,22; Rm 13,11-12; Gc 5,8-9; Kh 22,7.20)

Cách Chúa đến :

- Ðích thân Chúa Giêsu Kitô trở lại (Cv 1,11; x. Cv 3,20; 1Tx 4,16; Dt 9,28).

- Cuộc trở lại hữu hình và vinh quang (Kh 1,7; x. Mt 24,30 // Mc 13,26 // Lc 21,27; Mt 26,64; Cv 1,9).

- Với tiếng kèn (Mt 24,31; 1Cr 15,52; 1Tx 4,16).

- Với các thiên thần (Mt 16,27; 24,31; 2Tx 1,7).

Mục đích Chúa lại đến:

- Ðể phục sinh kẻ chết (1Cr 15,22-23; x. Ga 5,28-29; 1Cr 15,52; 1Tx 4,16).

- Ðể phán xét muôn dân (Tv 96,13; x. Tv 98,9; Mt 16,27; 25,31-32; 2Tm 4,1; Kh 20,11-15; 22,12).

- Ðể phán xét kẻ dữ (2Tx 1,7-10; x. Mt 24,51; Rm 2,5; 2Pr 3,7; Gđa 15).

- Ðể tách biệt kẻ dữ khỏi người công chính (Mt 25,31-32; x. Mt 24,40-41 // Lc 17,34-35).

- Ðể hủy diệt mọi sự dữ và đối nghịch với Nước Chúa (2Tx 2,8; 1Cr 15,24-26; Kh 20,20.14).

- Ðể ban thưởng cho các tín hữu (Mt 24,46-47; Lc 12,37; 2Tm 4,8; 1Pr 5,4; 1Ga 3,1).

- Ðể tập hợp Hội Thánh lại (Ga 14,3; 1Tx 4,17; 2Tx 2,1).

- Ðể mang lại ơn cứu độ chung cuộc (Lc 21,28; Dt 9,28).

- Ðể biến đổi các thánh nên giống như Người (1Cr 15,51-52; Pl 3,20-21; Cl 3,4).

- Ðể kết thúc thời hiện tại (Mt 24,3; 1Cr 15,24; 2Pr 3,10.12).

- Ðể canh tân đổi mới mọi sự (Cv 3,21 2Pr 3,13 Kh 21,1-5).

Các phản ứng khi Chúa Giêsu lại đến: muôn dân sẽ than khóc muộn phiền (Mt 24,30), còn dân

Chúa lại ngỡ ngàng (2Tx 1,10).

- Họ phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng (Mt 24,42-44; x. Mt 25,10; Mc 13,35; Lc 12,35-36).

- Họ phải là những quản lý trung thành (Mt 25,14-30 // Lc 19,12-27).

- Họ phải nhiệt tình trông đợi Người đến (1Cr 1,7; x. Lc 21,25; Pl 3,20; Tt 2,13).

- Họ phải kiên trì nhẫn nại chịu đựng đau khổ (Mt 24,13; 1Pr 1,6-7).

- Họ phải nhẫn nại đợi chờ (1Tx 1,10; Gc 5,7-8).

- Cần phải nhiệt tình nên thánh (1Ga 3,2-3; x. Cl 3,4-5; 1Tm 6,14; 2Pr 3,11; 1Ga 2,23.28).

- Cần phải nhiệt tình truyền giáo (2Tm 4,1-2; x. 2Pr 3,12).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm