Thứ Sáu, 23 Tháng Tư, 2021 13:09

Chúa Giêsu Kitô mục tử

 

CN IV phục sinh  - năm B  - Ga 10,11-18

“Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành” (Ga 10,11)

Mục tử là một danh hiệu của Chúa Giêsu, cho thấy sự tùy thuộc của các tín hữu đối với Ngài, vì Ngài âu yếm bảo vệ và dẫn dắt những người mà Ngài biết rõ.

Những lời tiên tri loan báo Ðấng Cứu Thế là mục tử: Thiên Chúa đã muốn quy tụ dân Người như mục tử chăn dắt đoàn chiên. Người đã sai các mục tử đến dẫn dắt dân, nhưng họ đã phản bội (Ed 34,1-22). Trung thành với lời giao ước, Thiên Chúa hứa: “Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng ...” (Ed 34,23). “Sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy” (Ed 37,24). Lời tiên báo còn cho biết nơi Chúa Cứu Thế sinh ra (Mk 5,1) và tác giả sách Phúc Âm cũng biết lời sấm này (Mt 2,6). Xuất hiện, Người khởi đầu thời đại an bình, vì “chính Người sẽ đem lại hòa bình” (Mk 5,4). Nhưng Chúa Cứu Thế sẽ như mục tử sẽ bị khổ và đàn chiên sẽ bị tan tác (Dcr 13,7; Mt 26,31 // Mc 14,27).

Được sống dồi dào (03.5.2020 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành) – Giao Xu Thien An

Chúa Giêsu Kitô giữ vai trò của mục tử:

- Người “thấy đám đông thì chạnh lòng thương xót, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36; x. Mc 6,34; Ga 11,52).

- Người tìm kiếm con chiên lạc (Mt 18,12-14// Lc 15,3-7; Mt 25,32; Ga 10,27).

- Là mục tử nhân lành, Người quả quyết: “Tôi biết các chiên tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14-15 x. Mt 25,32 Ga 10,27).

- Ngược lại, đoàn chiên nghe theo tiếng Người, như mục tử, “Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh” (Ga 10,4; x. Ga 10,3.5.16.27).

- Người nuôi chiên ăn: “Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cửa Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,9).

- Người bảo vệ đàn chiên: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,28).

- Người hiến mình vì đoàn chiên: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên” (Ga 10,11; x. Mt 26,31 // Mc 14,27; Ga 10,14-15.17-18)

- Người phán xét đoàn chiên (Mt 25,38-46).

Các mục tử trong đoàn chiên của Chúa Giêsu Kitô:

- Các Kitô hữu là đoàn chiên của Chúa Giêsu Kitô: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12,32; x. Mt 10,16; Ga 10,16; Cv 20,29; Rm 8,36).

- Chúa Giêsu Kitô đã chỉ định mục tử cho đoàn chiên của Người như khi Người nói với Thánh Phêrô: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy” (Ga 21,15-17; x. Cv 20,28; 1Pr 5,2-4).

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là Mục Tử: “Vì con chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ” (Kh 7,17; x. Dt 13,20; 1Pr 2,25; 5,4). <

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm