Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một, 2022 10:00

Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá

CN XXXIV TN  - Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ - năm C   - Lc 23,35-43

 

“Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người ...” (Lc 23, 39).

Cái chết của Chúa Giêsu Kitô có tầm quan trọng cốt lõi trong đức Tin Kitô hữu. Qua sự chết của Đức Kitô, tội nhân được giao hòa với Thiên Chúa, và với tha nhân. Thánh Phaolô tóm lược Tin Mừng như là “sứ điệp của thánh giá”.

Chúa Giêsu Kitô đã báo trước cái chết của Người trên thánh giá (Mt 20,18-19 // Mc 10,32-34 // Lc 18,31-32 Mt 26,2 Ga 3,14-15 8,28 12,32-33 18,32).

Vua yêu thương và vua hòa bình - Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ - Năm B | Tổng  Giáo Phận Hà Nội

Những sự kiện về cái chết của Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá:

- “Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái sọ” (Ga 19,17). Dầu Chúa Giêsu Kitô đã vác lấy thập giá của mình, người Rôma sau đó bắt ông Simon người Kyrênê vác tiếp (Mt 27,32 // Mc 15,21 // Lc 23, 26).

- Chúa Giêsu Kitô từ khước không uống rượu, thứ giúp làm giảm cơn đau vì những cực hình (Mt 27,34 // Mc 15,23)

- Chúa Giêsu Kitô đã bị đóng đinh vào thánh giá: “khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá” (Lc 23,33 // Mt 27,35 // Mc 15,24-25 // Ga 19,18).

- Trên thánh giá Chúa Giêsu đã thốt lên những lời: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34); với người gian phi sám hối: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Lc 23,43); với Đức Maria, Ngài nói về ông Gioan: “Thưa Bà, đây là con Bà” (Ga 19,26); với ông Gioan, Ngài nói về Đức Maria: “Đây là mẹ của anh” (Ga 19,27). “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mt 27,46 // Mc 15,34 // Tv 22,2). “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). “Tôi khát” (Ga 19,28). “Thế là đã hoàn tất” (Ga 39,30).

- Những dấu chỉ kèm theo cái chết của Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá:

Bóng tối bao trùm khắp mặt đất suốt ba giờ liền (Mt 27,45; Mc 15,33; Lc 23,44-45). “Màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới” (Mt 27,51 // Mc 15,38 // Lc 23,45). “Xác nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy ...” (Mt 27,52-53).

Dân chúng trước cảnh tượng thánh giá: “Bọn lính đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau ...” (Mt 27,35-36). “Viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: Quả thật ông này là con Thiên Chúa” (Mt 27,54 .// Mc 15,39 // Lc 23,47). “ Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải một tên bên trái” (Mt 27,38 // Mc 15,27 // Lc 23,32-33 // Ga 19,18), “một tên sỉ vả Người nhưng một tên kêu cầu Người thương” (Lc 23,39-43) “Dân chúng, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục nhục mạ, chế giễu Người” (Mt 27,39-43 // Mc 15,29-32 // Lc 23,35-37). “Mẹ Chúa Giêsu Kitô và nhiều phụ nữ đứng xa xa” (Mt 27,55-56 // Mc 15,40-41 // Lc 23,27-31 // Ga 19,25 Lc 23,49). “Đức Maria và ông Gioan đứng cạnh thánh giá” (Ga 19,26-27).

 Trách nhiệm với cái chết của Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá:

- Thánh giá nằm trong chương trình của Thiên Chúa (Cv 2,23; x. Is 53,10; Mt 26,39 // Mc 14,36 // Lc 22,42; Mt 26,42; Ga 14,30-31; Cv 4,25-28; Tv 2,1-2; Kh 13,8).

- Đám đông kêu gào đòi đóng đinh Chúa Giêsu Kitô vào Thánh giá (Mt 27,21-22 // Mc 15,12-14 // Lc 33,18-21 // Ga 19,15; Mt 27,25; Cv 2,36; 1Tx 2,14-15).

- Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Do Thái và Rôma (Mt 17,1-20 // Mc 15,11; Mt 27,26 // Mc 25,15 // Ga 19,16; Lc 23,24-25; Ga 19,6-7; Cv 4,10; 1Cr 2,8).

 Chiến thắng khải hoàn của Thánh giá (Cl 2,15)

- Thánh giá mang lại vinh quang cho Chúa Giêsu Kitô (Ga 17,1; x. Ga 12,28; 13,31-32; 17,5; Pl 2,8-11; Dt 12,2; Kh 5,8.14).

- Thánh giá mang lại sự giao hòa (Ep 2,13-17; x. Rm 5,9-10; 2Cr 5,18-19; Cl 1,20).

- Đồng hóa với Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh giải thoát các tín hữu khỏi lối sống xưa (Gl 2,20; x. Rm 6,5-13; Gl 5,24-25; 6,14; Cl 2,13-14).

 Thánh giá Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm sứ điệp Kitô giáo (1Cr 2,2; x. Cv 2,23-24; 3,13 5,30; 13,27-29; Gl 3,1).

 Thánh giá Chúa Giêsu Kitô là biểu tượng người môn đệ Chúa Kitô: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 14,26 // Mc 8,34 // Lc 9,23; x. Mt 10,38; Ga 21,15-19).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm