Thứ Sáu, 08 Tháng Mười, 2021 14:17

Chúa Giêsu Kitô và những hồi đáp

 

CN 28 thường niên - năm B  - Mc 10,17-30

 

“Một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Chúa Giêsu...” (Mc 10,17)

Tân Ước kể lại một số hồi đáp Chúa Giêsu Kitô, từ phía những ai đã tiếp xúc với Người, những hồi đáp tích cực lẫn tiêu cực.


Những hồi đáp tiêu cực với Chúa Giêsu Kitô:

- Khước từ như: “Tảng đá thợ xây nhà lọai bỏ” (Mt 21,42). “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,5-8). “Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực” (Lc 4,28-30 x. 10,16).

- Không tin, như người đồng hương Nazareth (Mc 6,46 // Mt 13,57-58).

- Chất vấn Chúa Giêsu về thẩm quyền của Người (Mc 11,27-33 // Mt 21, 32-37 // Lc 20,1-8).

- Cứng lòng (Mt 13,10-12; Ga 12,37-41).

- Gán ghép quyền lực của Chúa Giêsu cho sức mạnh của Satan (Mt 9,33-34).

- Ðòi giết chết Người (Lc 22,20-24; Ga 10,22-40).

Mc 10: 17-27 - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Những nhận định tích cực về căn tính Chúa Giêsu Kitô:

- Là Ðấng Kitô (Ga 1,41; Lc 2,11 9,20 ; Cv 5,42).

- Là Vua (Ga 1,49; Mt 2,1-2; 27,37).

- Là Chúa (Ga 6,68; 13,13).

- Là Con vua Ðavid (Mt 15,22).

- Là Con Thiên Chúa (Cv 9,20 ; Mt 8,29 ; Ga 1,34-49).

- Là Thầy (Mt 19,16 // Mc 10,17 // Lc 18,18; Mt 23,10 ; Ga 11,28).


Hồi đáp Chúa Giêsu bởi những người được Chúa chữa lành bệnh:

- Tin (Mc 10,52 // Lc 18,42; Mt 8,13; 9,27-31; Ga 4,43-54).

- Biết ơn (Lc 17,11-19).

- Làm chứng trước tha nhân (Lc 8,38-39; Ga 1,40-42.45-46; 5,10-15; 9,13-34).


Hồi đáp Chúa Giêsu Kitô bởi những người Chúa đã gặp và dạy dỗ:

- Ngỡ ngàng thán phục (Mt 7,26-29; Mc 12,17).

- Thích thú (Mc 12,37).

- Tin (Mt 8,10; 9,2.22; 15,28; Ga 12,11.41-43).

- Ăn năn thống hối (Lc 19,8; Mt 11,20; Mc 6,12; Lc 13,2-5).

- Tuân phục (Mt 29,20; Ga 15,20; 17,6).

- Thờ lạy (Mt 2,2 14,33), nhất là sau khi Chúa Giêsu Kitô sống lại (Mt 28,9; Lc 24,52).


Hồi đáp Chúa Giêsu Kitô từ những người được Chúa cứu độ:

- Tin: “Hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ” (Cv 16,31 Rm 10,9-10 1Ga 3,23 5,5).

- Vâng phục: “Họ tin mà vâng phục Thiên Chúa” (Rm 16,26 x. Pl 2,12 Dt 5,8-9 1Pr 4,17).

- “Kêu cầu danh Chúa” (Cv 9,14.21; x. Rm 10,13; 1Cr 1,2).

- Nhân danh Chúa Giêsu Kitô... mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha (Ep 5,20).

- Tôn vinh danh Chúa Giêsu Kitô (2Tx 1,12).

- “Không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Ðức Giêsu Kitô” cho thế giới (Cv 5,42; x. 8,5 16,10; Rm 15,19; Cl 1,28; 2Tm 1,8).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm