Chúa Giêsu là Đức Kitô

CN III mùa vọng - năm A - Mt 11,2-11

“Thầy có thật là Đấng phải đến không ?” (Mt 11,2)

“Kitô” có nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Thắc mắc các môn sinh của thánh Gioan Tẩy Giả nêu ra với Chúa Giêsu nhằm xác minh Người có phải là Đức Kitô mọi người trông đợi không. Là Đức Kitô, Chúa Giêsu hoàn thành mọi khát mong của Cựu Ước.

Đức Kitô là Đấng được xức dầu. Việc xức dầu trong Cựu Ước biểu trưng cho việc Thiên Chúa kêu gọi và ban Thánh Thần (1Sm 16,13; Xh 40,15; Lv 8,12; 1Sm 10,1; 1V 1,39). Các thủ lãnh Cựu Ước được xức dầu, để làm tư tế (Xh 29,7; Lv 4,3-5; 16,32), để làm vua (1Sm 24,8-10; 26,9.11.16.23; Tv 18,51; 20,7; 132,10). Lời hứa của Cựu Ước về một lãnh tụ tương lai được xức dầu (Is 11,1-2, 42,1; Gr 23,5-6).

Mt 11: 16-19 - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Chúa Giêsu nhận mình là Đấng Kitô: “Đấng ấy chính là tôi, Người đang nói với chị đây” (Ga 4,25-26; Mt 23,10; 26,63-64 // Mc 16,61-62; Ga 10,24-25).

Chúa Giêsu được nhận biết là Đức Kitô: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16 // Mc 8,29 // Lc 9,20; x. Lc 2, 26-32; 4,41; Ga 1,41-42; 11,27).

Nhưng Chúa Giêsu “cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô” (Mt 16,20 // Mc 8,30 // Lc 9,21) vì sợ người Do Thái hiểu lầm về vai trò của vị Kitô (x. Mt 12,16; Lc 4,41).

Những nền tảng để xác quyết Chúa Giêsu là Đức Kitô: cuộc sinh hạ của Người tại Bêlem (Mt 2,4-6; x.Mk 5,2; Lc 2,4-7). Thiên Chúa xức dầu cách thiêng liêng cho Người (Cv 10,38; x.Mt 3,16 // Mc 1,10; Lc 3,22; Ga 3,34; Cv 4,27). Chúa Giêsu loan báo năm hồng ân (Lc 4,17-21; Is 61,1-2; Lv 25). Các tác vụ Người thực hiện như chữa bệnh (Mt 8,16-17; Is 53,4; Mt 11,2-5 // Lc 7,18-23; Ga 7,31), rao giảng (Ga 4,29; x. Mt 21,45-46; 26,67-68; Ga 4,19 7,26). Người chịu khổ, chịu chết và sống lại (Lc 24,26; Lc 24,46; Cv 3,18; 17,3; 26,23; 1Pr 1,11). Người đã làm trọn lời tiên tri (2Cr 1,20; Mt 1,22-23; Is 7,14; Mt 26,21-24 // Mc 14,18-21; Tv 41,9; Mt 24,4-7 // Ga 12,14-15; Dcr 9,9; Mt 21,9-10 // Lc 19,37-38 // Ga 12,12-13; Tv 118,26; Cv 2,22-36). Thiên Chúa đã đặt Chúa Giêsu Kitô làm Vua (Lc 1,32-33; x.Tv 2,6-7; Is 9,6; Lc 22,29).

Các danh hiệu của Đức Kitô được sử dụng để nói về Chúa Giêsu như: “Con vua Đavid” (Mt 1,1; 15,22; 21,9; 20,30-31 // Mc 10,47 // Lc 18,38-39; 2Tm 2,8), “Con Thiên Chúa” (Mt 14,61-64 // Mt 26,63-66). Nhưng việc Chúa Giêsu là Đức Kitô làm nên trọng tâm của đức tin Kitô hữu (Ga 20,31; 11,27; 1Ga 5,1). Đó là sứ điệp các tông đồ rao giảng (Cv 5,42; 2,36 9,22; 10,38; 18,5.28). Chúa Giêsu Kitô được diễn tả là đầu của Hội Thánh, “được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Chúa Kitô” (Gl 3,27; x.Cv 2,38; 10,48; Rm 6,3) và Người sống trong các tín hữu (Gl 2,20; x.Rm 6,8 8,1; 1Cr 1,30; Ep 1,13; Cl 3,1).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Trong Chúa nhật Chúa Chiên Lành, bạn mong các linh mục tu sĩ giống Đức Giêsu, người Mục Tử tốt lành, ở những điểm nào.
Thập tự giá
Thập tự giá
Thập tự giá là khung gỗ có hình chữ T của tiếng Hy Lạp, đôi khi có hình chữ thập như trong chữ Hán, người Rôma dùng để cột hoặc đóng đinh các phạm nhân nô lệ hoặc không phải công dân của họ vào đó
Hoàn thiện trong đời sống đức Tin
Hoàn thiện trong đời sống đức Tin
Hai ngàn năm qua, Giáo hội rao giảng một Tin Mừng duy nhất, đó là Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Thiên Chúa là đấng trung tín. Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta và không bao giờ phản bội con người.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Trong Chúa nhật Chúa Chiên Lành, bạn mong các linh mục tu sĩ giống Đức Giêsu, người Mục Tử tốt lành, ở những điểm nào.
Thập tự giá
Thập tự giá
Thập tự giá là khung gỗ có hình chữ T của tiếng Hy Lạp, đôi khi có hình chữ thập như trong chữ Hán, người Rôma dùng để cột hoặc đóng đinh các phạm nhân nô lệ hoặc không phải công dân của họ vào đó
Hoàn thiện trong đời sống đức Tin
Hoàn thiện trong đời sống đức Tin
Hai ngàn năm qua, Giáo hội rao giảng một Tin Mừng duy nhất, đó là Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Thiên Chúa là đấng trung tín. Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta và không bao giờ phản bội con người.
Xương
Xương
“Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây” (Lc 24,39).
Emmau - Đamas
Emmau - Đamas
Có thể nói, đường đi Emmau đâu có khác chi đường đi Đamas. Hai môn đệ chán chường về quê, Saolô hăng hái lên đường bắt bớ.
Chạm vào lòng thương xót của Chúa
Chạm vào lòng thương xót của Chúa
Đoạn Tin Mừng hôm nay dù đã được chọn đọc cho lễ Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh trước khi gắn với lễ kính Lòng Thương xót của Chúa, nhưng cũng cho chúng ta cơ hội khám phá ra dung mạo tuyệt vời của lòng Chúa xót thương được thể...
Hôm nay
Hôm nay
Hôm nay có nghĩa là giây phút hiện tại mà con người được Thiên Chúa mời gọi sống theo đúng ơn gọi của mình trong mối tương quan với Thiên Chúa, với bản thân, với tha nhân và với vạn vật.
Mộ
Mộ
Truyền thống thời các tổ phụ cho biết, người ta dùng hang động tự nhiên để làm mộ: Abraham mua ở Hebron, nơi có hang Makpela làm nơi ông và bà Sara được mai táng (St 23,19 25,9).
Họ đã thấy và đã tin
Họ đã thấy và đã tin
Mầu nhiệm Phục Sinh là mầu nhiệm nền tảng của Đức tin Kitô giáo. Thánh Phaolô khẳng định, nếu Chúa Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta ra vô ích, và Kitô hữu là những người khốn khổ nhất (x.1Cr 15,17-19).