Thứ Năm, 24 Tháng Tám, 2017 14:53

Chúa Kitô

Christus, Christ, Christ

Từ “Kitô”, hình thức giản lược âm tiết của từ Kirixitô mà tiếng Việt dùng trước đây, có gốc tiếng Hy Lạp là Khristos, được dịch từ tiếng Hipri Mashiah, nghĩa là “Đấng được xức dầu”.

Tước hiệu Kitô thường được dùng chung với thánh danh Giêsu, như: Chúa Giêsu Kitô, Chúa Kitô Giêsu. Chúa Giêsu là Đức Kitô vì Người được Thiên Chúa thánh hiến, được xức dầu bằng Chúa Thánh Thần để đảm nhận sứ mệnh cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu Kitô được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để thực hiện sứ mệnh này trong ba chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả (x. GLHTCG 436).

Từ tước hiệu Kitô này, người tin Chúa Kitô được mang danh hiệu là Kitô hữu, nghĩa là bạn của Chúa Kitô.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm