Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Hai, 2022 13:12

Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống

CN IV Mùa Vọng  - năm A   - Mt 1,18-24

“Bà sẽ thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18)

Bởi Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa trao ban và nâng đỡ cả sự sống tự nhiên lẫn siêu nhiên. Vì vậy, Thánh Kinh nối kết Chúa Thánh Thần với Nước ban sự sống.

Thánh Thần (hay Thần Khí) tạo dựng của Thiên Chúa trao ban và bảo tồn sự sống: “Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,2). Tạo dựng con người “Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7). Thiên Chúa quyền năng: “Người thở hơi làm trong sáng bầu trời và đưa tay xả thân con rắn chui nhủi” (G 26,13) và ông Gióp nhìn nhận: “Bao lâu tôi còn chút hơi thở, bấy lâu sinh khí Thiên Chúa còn ở trong tôi” (G 27,3; x. G 32,8tt; 23,4; 34,14tt). Đúng thật, “một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 33,6; x. Tv 104,30).

Thánh Thần ban sự sống mới: Thị kiến tiên tri Êdêkien về những bộ xương khô cho thấy: “Thần Khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên” (Ed 37,1-14). “Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi trong thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành” (Ed 26,26-28).

Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống trong việc hình thai Chúa Giêsu Kitô “Trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18; x. Mt 1,20; Lc 1,35).

Chúa Thánh Thần mang lại sự sống phục sinh cho Chúa Giêsu Kitô: “Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi. Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã phục sinh” (1Pr 3,18). Sự sống phục sinh đi liền với vinh quang: “Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng” (Rm 1,4).

Chúa Thánh Thần mang lại sự sống thiêng liêng mới: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5) “Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí” (Ga 3,6; x. Ga 3,8). Chúa Thánh Thần giải thoát các tín hữu khỏi bị giam hãm trong những việc dẫn tới sự chết: “Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết” (Rm 8,2) “Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” (Rm 8,6; x. Rm 8,13; Gl 6,8).

Chúa Thánh Thần được mô tả như nước mang lại sự sống. Dịp lễ Lều, Chúa Giêsu đã nói: “Ai khát hãy đến với Tôi, ai tin vào Tôi, hãy đến mà uống!”. Như Thánh Kinh đã nói: “Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận” (Ga 7,37-39). Tiên tri Isaia đã báo trước điều này (Is 32,15; 44,3-4). Tiên tri Êdêkien cũng thế (Ed 36,25-27; 39,29; 47,1-12) và cả tiên tri Dacaria nữa (Dcr 14,8). Trò chuyện với người phụ nữ Samaria, Chúa Giêsu Kitô đã nói tới nước Người ban là Thần Khí (x. Ga 4,10.14.23-24; x. Kh 22,17).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm