Thứ Sáu, 07 Tháng Sáu, 2019 08:06

Chúa Thánh Thần đem lại sự mới mẻ, hòa hợp và truyền giáo

 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM C

Bài đọc 1: Cv 2,1-11; Bài đọc 2: 1Cr 12,3b-7.12-13; Phúc Âm: Ga 20,19-23

 

Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, chúng ta chiêm ngưỡng và sống lại qua phụng vụ việc Chúa Giêsu Phục Sinh đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh, một biến cố ân sủng bao trùm phòng Tiệc Ly để rồi lan tràn ra khắp nơi trên toàn thế giới. Mỗi năm trong Hội Thánh có nhiều bạn trẻ chịu phép Thêm Sức: đây là lễ Hiện Xuống mới được tiếp tục. Mỗi người chúng ta đã nhận phép Thêm Sức, Chúa Thánh Thần đã được ban luôn luôn sống động nơi chúng ta. Có bảy ơn Chúa Thánh Thần đang hoạt động: ơn khôn ngoan, ơn thông minh, ơn biết lo liệu, ơn can đảm, ơn hiểu biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa.

Lễ Hiện Xuống hằng năm làm mới lại cuộc sống, “sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con” do quyền năng và hoạt động của Chúa Thánh Thần…, nếu chúng ta đón nhận Ngài. Những gì Chúa Thánh Thần đã làm nơi các Tông đồ hôm qua, hôm nay Ngài cũng thực hiện nơi chúng ta nữa, và ngày mai Ngài vẫn tiếp tục trong Hội Thánh.

“Ngài đậu trên mỗi người trong họ”

Sách Công vụ Tông đồ hôm nay sánh ví Chúa Thánh Thần với “một thứ lửa”. Lửa này phân chia ra và đến đậu trên mỗi môn đệ. Ðây là dấu chỉ cho thấy Chúa Thánh Thần xâm chiếm mỗi tín hữu cách riêng biệt và độc đáo, thích nghi với mỗi cá tính. Thánh Phaolô cũng nói như vậy trong thư thứ nhất Côrintô đọc hôm nay. Những ơn thật đa dạng, bởi vì các chức năng và các hoạt động trong Hội Thánh cũng đa dạng.

Chúa Thánh Thần hoạt động theo nhiều hướng để Hội Thánh không phải thiếu gì. Chúng ta phải tự hỏi mình đã nhận được ơn riêng nào, đã được gọi phục vụ Hội Thánh và cộng đoàn cách nào. Truyền thống Hội Thánh kể ra mười hai hoa trái của Chúa Thánh Thần: “Bác ái, hoan lạc, bình an, kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ, từ tâm, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và khiết tịnh”. (Gl 5,22-23).

Sự mới mẻ, hòa hợp và truyền giáo

Các nhà thần học nói: Linh hồn là một loại thuyền buồm. Chúa Thánh Thần là gió thổi vào cánh buồm để làm cho con thuyền lướt đi, các lực đẩy và các đà đẩy của cơn gió chính là những ơn Chúa Thánh Thần. Không có đà đẩy của Người, không có ơn của Người, sẽ không thể nào tiến bước được… Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta mở rộng các cánh cửa để ra đi, để loan báo và làm chứng cho đời sống tốt đẹp của Tin Mừng, để thông truyền niềm vui đức tin, niềm vui được gặp Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần là linh hồn của việc truyền giáo (lời Ðức Thánh Cha Phanxicô - 19.5.2013). Chủ đề tháng đặc biệt về Truyền giáo 10.2019 năm nay, do Ðức Thánh Cha Phanxicô đưa ra là: “Chịu Phép Rửa và được sai đi. Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng truyền giáo”.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm nay linh hướng cho chúng ta để mạnh dạn loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu, Tin Mừng cứu độ và mang tình thương, công lý và hòa bình đến cho mọi người, mọi nhà, đặc biệt các gia đình đang gặp khó khăn - trong năm Mục vụ gia đình 2019. Nguyện cho việc rao giảng của chúng ta không chỉ ở bên trong các nhà thờ, nhưng giữa lòng thế giới, nơi thành phố, nơi đồng quê, nơi mà bao nhiêu người đang tìm kiếm tình thương, công lý và hòa bình.

 

Linh mục Micae Hy Lê Ngọc Bửu, giáo xứ Hòa Ða, TGP Huế

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm