Thứ Sáu, 02 Tháng Hai, 2018 18:18

Chúc lành, sự

Benedictio, Blessing, Bénédiction    

Chúc lành, có gốc tiếng Hy Lạp là eulogia - được dịch sang tiếng Latinh là benedictio -, có nghĩa cầu mong điều tốt cho người khác.

Chúc lành chỉ việc Thiên Chúa ban ơn phúc cho các thụ tạo, qua trung gian Chúa Kitô (x. Ep 1,3-6; GLHTCG 1077-1078).

Mọi việc Thiên Chúa làm (tạo dựng, cứu độ, thánh hóa) đều là những hành động chúc lành cho các thụ tạo bằng cách thông ban sự sống thần linh. Sự chúc lành tuyệt hảo nhất của Thiên Chúa dành cho con người là Chúa Thánh Thần.

Mọi người đã chịu Phép Rửa đều được mời gọi đến hưởng ơn chúc lành, đồng thời trở nên một lời chúc lành cho người khác. Vì vậy, giáo dân có thể chủ sự một số nghi thức chúc lành (x. GLHTCG 1669).

Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm