Thứ Sáu, 12 Tháng Giêng, 2018 16:18

Chứng nhân nhờ những tiếp xúc

“Ông Andrê... đã nghe ông Gioan nói và đi theo Ðức Giêsu” (Ga 1,40).

 Thánh Kinh cung cấp giáo huấn được hỗ trợ nhờ các gương mẫu liên quan, khi các kẻ tin có thể chứng kiến, các phương thức họ đã dùng và cách họ thực hiện.

Chứng kiến khi nào và đâu:

- Tại nhà và trong gia đình, như lời Chúa nói với người bị quỷ ám và đã được cứu ở Ghêrasa (Mc 5,18-19 // Lc 8,38-39; x. 2V 5,1-3; Ga 1,41).

- Với các cá nhân, như khi ông Andrê dẫn ông phêrô đến gặp Chúa Giêsu (Ga 1,40-42; x. Ga 4,7-26: phụ nữ Samaria với dân làng, Cv 8,30-35: Ông Philipphê với viên thái giám).

- Với nhóm người tụ tập lại (Cv 17,17: Ông Phaolô tại Athêna; x. Cv 5,42; 16,13; 19,8-9).

Các phương pháp làm chứng

- Khi chia sẻ chứng cứ cá nhân, như trường hợp phụ nữ Samaria với dân làng (Ga 4,29; x. Cv 2,38: Thánh Phaolô kể lại cuộc hoán cải nhờ việc chứng kiến của mình).

- Khi giải thích Kinh Thánh, như ông Philipphê đã thực hiện với viên thái giám (Cv 8,30-35; x. Is 53,7-8; Tv 119,172; Cv 17,1-3.10-12).

- Khi dùng các ơn tiên tri (1Cr 14,24-25).

- Khi giải đáp các thắc mắc (Cl 4,6; x. Ga 9,8-11.15-17.24-25; 1Pr 3,15).

- Nhờ chữ viết (Ga 20,31; x. Lc 1,1-4).

- Qua nếp sống thánh thiện (Mt 5,16 x. 1Pr 3,1-2).

- Qua những việc làm đạo đức, như việc xức dầu thơm tại Bêtania (Mt 26,6-7 // Mc 14,3; x. Lc 7,36-38; Ga 12,1-3).

Cách làm chứng:

- Với tình yêu, như Chúa Giêsu kêu gọi Người giàu có muốn nên trọn lành (Mc 10,21; x. Pl 1,15-17).

- Bằng sự khẩn nài (2Cr 5,20; x. Ed 33,7-9)

- Mạnh dạn không sợ hãi (Ep 6,19-20; x. Cv 4,29).

- Thẳng thắn và hiền hòa (1Pr 3,15; x. Cv 26,1-3; Cl 4,4-6).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm