Thứ Năm, 22 Tháng Mười, 2020 19:19

CHUYỂN CẦU, SỰ -

Intercessio, Intercession, Intercession

Chuyển: đưa đi; cầu: xin. Chuyển cầu: xin dùm cho người khác.

Chuyển cầu là cầu xin Thiên Chúa cho người khác (x. GLHTCG 2635).

Lời nguyện trong cơn dịch bệnh – Giao Xu Binh Phuoc

Ðức Kitô, Ðấng Trung Gian duy nhất, chuyển cầu “cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho kẻ tội lỗi” (GLHTCG 2634).

Ðức Mẹ và các Thánh là những chứng nhân đã đi trước chúng ta vào Nước Thiên Chúa. Các ngài vẫn luôn chuyển cầu cho toàn thể nhân loại theo ý định của Thiên Chúa (x. GLHTCG 2683).

Các Kitô hữu khi tham dự vào lời chuyển cầu của Ðức Kitô và theo mẫu cầu nguyện của Người, cũng có thể chuyển cầu cho nhau và cho những người đã qua đời. Trong kinh nguyện chuyển cầu, Kitô hữu không tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng tìm lợi ích cho người khác (x. Pl 2,4), ngay cả cầu xin cho kẻ làm hại mình (x. GLHTCG 2635).

Việc chuyển cầu “diễn tả mầu nhiệm Các Thánh thông công” (GLHTCG 3625).

 

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm