Thứ Năm, 29 Tháng Mười, 2020 18:19

Con cái Thiên Chúa

Filii Dei, Children of God, Enfant de Dieu

Trong Thánh Kinh và Thần học Kitô, tư cách con cái Thiên Chúa của loài người, cách chung, chỉ được hiểu trong tương quan với Ngôi Lời - Con Một Thiên Chúa. Vì thế, tất cả mọi người, trên cơ sở đã được Chúa Cha tạo thành nhờ Ngôi Lời (x. Ga 1,1-3; St 1,26-27; 2 Cr 4,4; Cl 1,15) đều được gọi là con cái Thiên Chúa.

Veröffentlicht Meine Botschaften - YouTube

Tân Ước nói nhiều đến việc trở nên “con cái Thiên Chúa” như là một hồng ân mà Ðức Kitô, Con Một Thiên Chúa, mang đến cho nhân loại qua Cái Chết và Sự Sống Lại của Người. Ai tin nhận Ðức Kitô thì trở nên con cái Thiên Chúa (x. Ga 1,12), đồng thừa kế với Người nhờ tác động của Chúa Thánh Thần (x. Rm 8,14-17; Gl 4,5-7).

Qua Bí tích Thánh Tẩy, tín hữu được tái sinh và được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa, nhờ Ðức Kitô, Con Một của Ngài (x. GLHTCG 1265, 2782), Ðấng là “trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc” (Rm 8,29).

Ý nghĩa của tình nghĩa tử thể hiện cụ thể trong sự dấn thân cho đức ái: tín thác vào sự quan phòng của Chúa, sống gắn bó với Chúa trong đơn sơ, bình an và lạc quan, tôn trọng phẩm giá nơi mỗi người và sống tình huynh đệ, yêu mến thế giới và các thực tại do Thiên Chúa tạo dựng.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm