Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, 2023 11:19

Cơn cám dỗ Chúa Giêsu Kitô trải qua

 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM A   - MT 4,1-11

“Chúa Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ” (Mt 4,1)

Satan và nhiều người đã cố gắng dầu vô hiệu nhằm xoay đổi Chúa Giêsu Kitô ra khỏi ý muốn của Chúa Cha.

Cơn cám dỗ của Chúa và hoang địa đời ta - Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu

Các cơn cám dỗ “trong hoang địa” (Mc 1,13):

- Sau những ngày chay tịnh, Chúa Giêsu bị cám dỗ: “truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi” (Mt 4,2-3 ; Lc 4,2-3).

- Người bị cám dỗ lạm dụng quyền lực phi thường từ nóc đền thờ “gieo mình xuống đi” (Mt 4,5-6 //Lc 4,9-11 ; x. Mt 12,38 ; 16,1 // Mc 8,11 ; Lc 11,16 ; Ga 2,18).

- Người bị cám dỗ chọn đường dễ dãi để đi tới quyền lực. Quỷ đề nghị: “Tôi sẽ cho ông tất cả... nếu ông sấp mình bái lạy tôi” (Mt 4,8-9 // Lc 4,5-7).

- Người bị cám dỗ nghi ngờ mình là Con Thiên Chúa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì ...” (Mt 4,3 // Lc 4,3 x. Mt 4,5 // Lc 4,9 và Mt 27,40).

Cơn cám dỗ kéo dài suốt cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Theo thánh Luca, các gian nan thử thách có ẩn chứa cám dỗ (Lc 22,28).

- Các đối thủ thử thách Chúa Giêsu bằng những câu hỏi quỷ quyệt, họ “đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy” (Mt 22,15// Mc 12,13 // Lc 20,20). Họ đã đặt ra vấn đề: “có được phép nộp thuế cho Cêsar hay không ?” (Mt 22,17 //Mc 12,14 //Lc 20,11); vấn đề kẻ chết sống lại (x.Mt 22,23-33 //Mc 12,18-27 //Lc 20,27-40); vấn đề điều răn trọng nhất (x.Mt 22,34-40 //Mc 12,28-34 //Lc 10,25-28) và vấn đề tử hệ của Đức Kitô (x.Mt 22,41-44 //Mc 12,35-37 //Lc 20,41-44).

- Chúa Giêsu bị cám dỗ tránh xa đường thập tự giá (x. Mt 16,21-23 //Mc 8,32-33; Mt 26,39-44 //Mc 14,35-41 //Lc 22,41-44; Mt 27,40 //Mc 15,30).

Chúa Giêsu kiên cường chống lại cơn cám dỗ:

- Người đã chống lại cơn cám dỗ bằng niềm tín thác vào lời Chúa (Mt 4,4 //Lc 4,4; x. Mt 4,7 //Lc 4,12; Mt 4,10 //Lc 4,8).

- Người đã chống lại cơn cám dỗ bằng sự tuân phục thánh ý Chúa Cha, “Người đã trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8; x.Mt 26,39 //Mc 14,36 //Lc 22,42; Mt 26,42).

Những hậu kết sau cơn cám dỗ Chúa Giêsu đã kinh qua:

-  “Quỷ bỏ Người mà đi” (Mt 4,11 //Lc 4,13).

- Chúa Giêsu vẫn vô tội “Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội ?” (Ga 8,46). Người là “vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4,15; x. 2Pr 2,22).

- Người nâng đỡ những người bị cám dỗ: “vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (Dt 2,18; 4,14-16).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm