Thứ Sáu, 22 Tháng Giêng, 2021 07:10

Còn đâu nét mới mẻ của Triều Ðại Thiên Chúa?

 

Chúa nhật III thường niên - NĂM B

Bài đọc 1: Gn 3,1-5.10; Bài đọc 2: 1Cr 7,29-31; Tin Mừng: Mc 1,14-20.

 

1. Thời kỳ đã mãn

Ðể đi vào Nhiệm cục Cứu độ, nhân loại được mời gọi để trở lại cuộc hành trình lịch sử của Dân Israen và cùng trải nghiệm lại niềm khát vọng làm nên ý nghĩa vận mạng của Dân qua suốt dòng lịch sử. Lịch sử Dân Israen là một lịch sử khá đau thương, diễn tả một thân phận bi đát của kiếp người. Trong dòng lịch sử ấy, người Dân tin vào lời hứa của Chúa trong St 3,15 (Lời hứa về Dòng dõi người nữ), một niềm tin, nhờ vào các ngôn sứ, vẫn không ngừng sống động và có khả năng nuôi dưỡng niềm hy vọng của Dân để vượt qua biết bao thăng trầm suốt gần 20 thế kỷ.

“Thời kỳ đã mãn và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15), đó là lời công bố một thời khắc quyết định của lịch sử Dân; đồng thời đã cũng là lời công bố một thời khắc khởi đầu cho một giai đoạn mới của tất cả lịch sử nhân loại. Ðó là một lời công bố liên quan đến căn tính của một Dân; và trong đức Tin của người Kitô hữu, đó là lời công bố liên quan đến vận mạng của cả nhân loại.

Ðó không phải chỉ là chuyện thuần thiêng trong giới hạn một thứ tôn giáo hạn hẹp, và cũng không phải là chuyện riêng trong lịch sử một dân tộc nhỏ bé, nhưng đó là một lời công bố có độ trầm trọng sâu xa nhất trong ý nghĩa nhân sinh và có tác dụng phổ quát nhất cho lịch sử của nhân loại.

Triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần - Lời Chúa và Cuộc Sống - cgvdt.vn

 

2. Ðức Giêsu và Triều Ðại Thiên Chúa

“…đã đến gần” không phải là chưa đến, nhưng là đã có mặt và đang thành toàn. Ðức Giêsu đã có mặt và Ðức Giêsu là Trung Tâm của Triều đại Thiên Chúa vẫn đang lớn lên trong dòng lịch sử nhân loại.

Sứ điệp của ba Tin Mừng Nhất Lãm là Triều đại Thiên Chúa, còn trọng tâm của Tin Mừng thứ Tư là chính bản thân của Ðức Giêsu. Ðó là hai khía cạnh “tuy hai mà một”. Ðức Giêsu là Trung Tâm và Triều đại Thiên Chúa là “Chu Vi”. Không thể có một Ðức Giêsu mà không có Triều đại Thiên Chúa, cũng như không thể có Triều đại Thiên Chúa mà không có Ðức Giêsu.

Tầm nhìn của các đấng bậc và của người Kitô hữu trong Giáo hội đã không ít lần chao đảo, nghiêng ngả; khi thì chỉ thấy một Ðức Giêsu trong giới hạn một thứ tôn giáo luân lý hoặc thần bí bên lề lịch sử; và khi thì chỉ thấy Triều đại Thiên Chúa như một lý tưởng thuần tuý chính trị xã hội…

 

3. Giáo hội và Triều đại Thiên Chúa

Triều đại Nước Thiên Chúa không đồng nhất với Giáo hội hữu hình, nhưng cũng không thể có ở đâu bên ngoài Giáo hội ấy. Tin Mừng Máccô cho thấy sự tỏ hiện mới mẻ của “thời kỳ đã mãn” trong việc Ðức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên, và đó là nền móng của Giáo hội.

Có phải bộ mặt lem luốc của Giáo hội khiến cho người ta không còn thấy được bóng dáng Triều đại Thiên Chúa trong Giáo hội? Có phải những tai tiếng của đấng bậc này hay con người kia đã làm suy yếu tính khả tín của lời rao giảng Triều đại Thiên Chúa? … Thật ra, những điều ấy không phải là điều chính yếu. Ðức Giêsu hẳn đã biết rõ thực trạng của 12 tông đồ và Ngài chấp nhận thực trạng đó. Ðức Giêsu hẳn cũng biết rõ những người môn đệ Ngài sẽ tuyển chọn, những đấng bậc và những tín hữu, trong lòng Giáo hội qua bao thời đại, và Ngài vẫn không ngừng đổ máu ra để thánh hóa…

Ðiều chính yếu hơn là, ngay trong tình trạng còn đầy khiếm khuyết của mình, Giáo hội có còn xác tín sứ mạng loan báo Tin Mừng Triều đại Thiên Chúa như là “lý do hiện hữu” của mình không; hay là Giáo hội đã tìm “lý do hiện hữu” nơi chính mình, nơi vị thế, nơi “đức độ” hoặc trong tổ chức, trong nề nếp sinh hoạt của chính mình, và rơi vào vết xe đổ của dân Do Thái?

Ðức Giêsu kêu gọi sám hối vì tin vào Tin Mừng về Triều đại Thiên Chúa, sám hối để bước vào kỷ nguyên Triều đại Thiên Chúa. Nhưng con người ngày nay có nhận ra được nét mới mẻ thực sự của triều đại Thiên Chúa không? Ðâu là đường nét tỏ lộ dáng dấp của “thời kỳ đã mãn”? Việc công bố Hiến Chương Nước Trời mang lại điều gì có thực, sống động và giải thoát cho con người hôm nay? 

 

Lm. Giuse  Nguyễn Trọng Viễn - Dòng Ðaminh

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm