Thứ Tư, 09 Tháng Hai, 2022 14:56

Công bố Lời Chúa

 

Proclamatio Verbi Dei, Proclamation of God’s Word, Proclamation de la Parole de Dieu

 

Công: chung; bố: nói ra.

Công bố Lời Chúa là đọc Lời Chúa cách long trọng trong cử hành Phụng vụ như: Giờ kinh Phụng vụ, các Bí tích và thánh lễ.

Khi nghe công bố Lời Chúa, cộng đoàn như đang lắng nghe chính Thiên Chúa ngỏ lời với họ về mầu nhiệm cứu chuộc và ơn cứu độ, đồng thời lãnh nhận của ăn thiêng liêng trong cuộc lữ hành trần thế (x. QCTQSLR 55).

Công bố và giảng Lời Chúa trong phụng vụ

 

Khi công bố Lời Chúa:

- Không được phép thay đổi các bài đọc Thánh Kinh bằng bất cứ bản văn nào khác (x. QCTQSLR năm 2000, số 357).

- Phải được thừa tác viên công bố tại giảng đài, cộng đoàn chỉ lắng nghe, không đọc chung (x. QCTQSLR 29, 58).

- Thừa tác viên phải là tín hữu đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và được ủy nhiệm (x. QLCBCHPV).

 

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm