Thứ Năm, 26 Tháng Chín, 2019 14:47

Công chính hóa, sự-

 

Iustificatio, Justification; Justification

Công: bằng nhau, không thiên vị; chính: ngay thẳng; hóa: làm cho trở nên. Công chính hóa  là làm cho trở nên công bằng, ngay thẳng.

Kết quả hình ảnh cho nguoi cong chinh

Công chính hóa là hành động nhân từ vô điều kiện của Thiên Chúa, phát sinh từ tình yêu vô biên của Ngài, hầu tha thứ tội lỗi và làm cho con người nên công chính, thánh thiện (x. Toát yếu GLHTCG 422). Theo Thánh Phaolô, “Người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Ðức Giêsu Kitô” (Rm 3,22).

Mục đích của ơn công chính hóa là vinh quang Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu của con người (x. GLHTCG 2020)

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm