Thứ Sáu, 04 Tháng Ba, 2022 19:27

Công nghị giáo phận

Synodus Dioecesana, Diocesan Synod, Synode Diocésain

Công nghị giáo phận là cuộc hội họp các linh mục và các tín hữu được chọn trong giáo phận nhằm mục đích giúp đỡ Giám mục giáo phận trong việc mưu ích cho toàn thể cộng đồng Dân Chúa (x. GL 460).

Người có quyền triệu tập Công nghị giáo phận là Giám mục giáo phận, còn vị lãnh đạo tạm thời không có quyền đó (x. GL 472).

Trong Công nghị giáo phận, Giám mục giáo phận là vị lập pháp duy nhất; còn lại các thành viên khác chỉ có quyền tư vấn. Ngài mới có quyền ký và ban hành các bản tuyên ngôn và các sắc lệnh của Công nghị giáo phận (x. GL 466).

Thánh lễ công bố triệu tập Công nghị Tổng Giáo Phận Hà Nội – Tổng Giáo Phận  Hà Nội

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm