Thứ Sáu, 01 Tháng Giêng, 2021 13:09

Cúi, sấp mình

CN Lễ hiển linh  - năm B  -  Mt 2,1-12

“Họ vào nhà… liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,11).

Cúi hay sấp mình là hành động tuân phục trước một nhân vật hay một sự vật đáng được kính trọng.

Sấp mình là một hành động tuân phục: “các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông” (St 42,6). “một người… đến gần ông Ðavít, sấp mình xuống đất và lạy ông” (2Sm 1,2). “Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng, tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ” (Tv 72,9) (x. St 33,3; 43,26-28; Xh 11,8; 18,7; R 2,10; 1Sm 2,36; 24,8; 25,23; 2Sm 15,5; 18,28; 2V 1,36; 1Sb 29,21; Is 49,23).

Tại Sao Gọi Là Lễ Ba Vua? | Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Sấp mình trước các thiên thần: “Ông Abraham chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy” (St 18,2; x. St 19,1; Ds 22,31; Lc 24,5).

Sấp mình trước Thiên Chúa “Dân đã tin. Họ đã hiểu là Ðức Chúa đã viếng thăm con cái Israel và nhìn thấy cảnh khổ cực của họ và họ đã phủ phục mà thờ lạy” (Xh 4,31) “Vua Giơhôsaphát sấp mặt xuống đất và toàn thể Giuđa cũng dân cư Giêrusalem phủ phục trước Ðức Chúa mà thờ lạy” (2Sb 20,18). “Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước Ðức Chúa mà tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta” (Tv 95,6; x. St 17,3; 24,26; Xh 12,27; 34,8; Ðnl 26,10; 33,3; 1V 1,47; 2V 17,36; 1Sb 29,20; 2Sb 29,28; Nkm 8,6; Tv 22,21; Is 66,23).

Sấp mình trước đền thờ: “phần con đây … hướng về cung thánh mà phủ phục tôn thờ” (Tv 5,8; x. Tv 138,2).

Sấp mình trước các tượng thần: “chúng đã đúc một con bê rồi sụp xuống lạy nó, tế nó…” (Xh 32,8). “Họ đã đúc cho mình tượng hai con bê, họ đã dựng cột thờ, sụp xuống lạy toàn thể thiên binh và phụng thờ Baal” (2V 17,16). “Ðất nước họ đầy những tà thần. Họ phủ phục trước những thứ bàn tay họ tác tạo, trước những vật ngón tay họ làm thành” (Is 2,8; x. Ds 25,2; Ðnl 29,26; 2V 21,3; 2Sb 25,14; Is 44,17.19; Ed 8,16; Mk 5,13).

Sấp mình trước Chúa Giêsu Kitô: “Các nhà chiêm tinh vào nhà thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,11). “Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái qùy” (Pl 2,10; x. Mt 8,2; 9,18; 15,25; 27,29; Mc 5,6; 10,17; Lc 17,16).

Sấp mình để bày tỏ sự phiền muộn: “Tôi lang thang như người khóc mẹ, tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi” (Tv 35,4; x. Tv 145,14; 38,6; 57,6; 146,8; Ac 2,10).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm