Thứ Sáu, 14 Tháng Năm, 2021 13:10

Cứu độ - bản chất

CN lễ thăng thiên  - năm B  - Mc 16,15-20

“Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ” (Mc 16,16).

Ơn cứu độ bao hàm một sự đổi thay trong mối quan hệ giữa Thiên Chúa với một người. Như vậy ơn cứu độ là việc Thiên Chúa đón nhận các tín hữu vào gia đình Ngài một sự thừa nhận họ như những người chính trực, lẫn sự tha thứ tội lỗi của họ. Ơn cứu độ cũng bao hàm sự đổi mới và biến đổi cá nhân nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô và trong tác động của Chúa Thánh Thần.

Ơn cứu độ là sự đổi thay thực trạng trước mặt Thiên Chúa:

- Tiến đến cùng Thiên Chúa: “Một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Ðức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay...” (Rm 5,1-2; x. Ep 2,13; Dt 4,16).

- Ðược nhận vào gia đình Thiên Chúa: “những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12; x. Rm 8, 22-24; Gl 4,4-7).

- Ðược tha tội: “Ðức Giêsu... Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Ðấng Cứu Ðộ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội” (Cv 5,30-31; x. Tv 32,1-2; Mt 26,28; Cv 10,43; 13,38; Ep 1,7; Cl 2,13).

- Là con dân Nước Trời: “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Ðức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta ...” (Pl 3,20-21; x. Ep 2,19; Cl 3,1-2; Dt 12,22-24).

- Ðược thừa kế từ Thiên Chúa: “Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Ðức Kitô, vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người” (Rm 8,17; x. Cl 1,12; Kh 21,7).

- Ðược hòa giải với Thiên Chúa: “... nhờ thập giá, Ðức Kitô Giêsu đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa, trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét ...” (Ep 2,13-17; x. Is 53,5; Ga 16,13; Rm 5,1-2; Cl 3,15).

- Ðược nên công chính dưới mắt Thiên Chúa: “Trong Tin Mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống” (Rm 1,17; x. Is 61,10; Rm 3,22; 4,3-13.25-5,1; 1Cr 1,30; 2Cr 5,21; Pl 3,8-9; 2Tm 4,8; Dt 11,7).

Ơn cứu độ là sự biến đổi trong bản chất con người:

- Trở nên một thụ tạo mới: “Phàm ai ở trong Ðức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi” (2Cr 5,17; x. Rm 6,4; Gl 6,14-15; Ep 2,15).

- Thoát khỏi án phạt nghiêm thẳng của Thiên Chúa: “Những ai ở trong Ðức Kitô Giêsu thì không còn bị lên án nữa ...” (Rm 8,1-2; x. Is 50,8; Rm 5,15-17; 8,33-39; Cl 1,22).

- Thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự dữ: “Ðể cứu chúng ta thoát khỏi cõi đời xấu xa hiện tại, Ðức Giêsu Kitô đã tự hiến vì tội lỗi chúng ta, theo ý muốn của Thiên Chúa là Cha chúng ta” (Gl 1,4; x. Rm 6,14; 7,21-25; 8,2-4; 1Pr 2,24; Kh 1,5).

- Ðổi mới nội tâm con người: “chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền” (Dt 10,22; x. 1Ga 1,7; Tv 51,1-2.7).

- Tái sinh vào đời sống mới: “... không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên ...” (Ga 3,3-7; x. Gc 1,18; 1Pr 1,23; 1Ga 3,9)

- Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần: “... Thần Khí cũng loan cho anh em được sống...” (Rm 8,10-11; x. Gl 5,2-25).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm