Thứ Sáu, 20 Tháng Năm, 2022 18:27

Đa thần, thuyết-

Polytheismus, Polytheism, Polythéisme

Đa: nhiều; thần: Đấng linh thiêng; thuyết: lập luận. Thuyết đa thần: chủ trương có nhiều Đấng linh thiêng.

Thuyết đa thần là thuyết chủ trương có nhiều vị thần hay những hữu thể thiêng liêng để giải thích nguồn gốc vũ trụ, hiện tượng thiên nhiên và đáp ứng những nhu cầu trong đời sống con người.

Thuyết đa thần – Wikipedia tiếng Việt

Tất cả những gì khả năng tự nhiên không giải thích được đều được con người coi là thần: Mặt trời, mặt trăng, sông, núi… Đây là hiện tượng phổ biến trong các nền văn hóa.

Hy Lạp cổ có thần Zeus, thần của bầu trời và ánh sáng, sai khiến sấm sét. Thần Zeus có các con là thần Apollo, Dionysus, Hermès, Athena - ngự trên đỉnh núi Olympus cùng với nhiều vị thần khác.

Trong nếp sống cổ truyền của người Á Đông, ngoài việc thờ cúng tổ tiên, còn có việc tôn kính các bậc vĩ nhâ